Нашите партньори

Заедно с нашите партньори искаме да постигнем повече за Вас. Заедно ще осигурим още повече ефективност и устойчивост във Вашата спедиторска дейност.

Локализиране на превозните средства

LOSTnFOUND

fleet.tech Connect е допълнение към услугата fleet.tech от LOSTnFOUND AG. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга.

Оферта на външен партньор

NIC-place Connect

NIC-place Connect ist eine Ergänzung zu dem NIC-place Service der NIC GmbH. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

Sixfold Connect

Sixfold Connect е допълнение към услугата Sixfold на Sixfold GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

TIMOCOM Connect

TIMOCOM Connect е допълнение към Smart Logistics System на TIMOCOM GmbH. Разширете сега тази платформа с данни от нашата услуга.

Оферта на външен партньор

Trans.eu Platform Connect

Trans.eu Platform Connect е допълнение към услугата на платформата Trans.eu на Trans.eu Group S.A. Разширете сега тази платформа с данни от нашата услуга.

Оферта на външен партньор

CO3 Platform Connect

CO3 Platform Connect е допълнение към услугата на платформата CO3 на CO3 Sp. z o.o. Разширете сега тази платформа с данни от нашата услуга.

Оферта на външен партньор

Планиране на маршрутите и поръчките

CarLo Connect

CarLo Connect е допълнение към услугата CarLo на Soloplan GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

WinSped Connect

WinSped Connect е допълнение към услугата WinSped на LIS Logistische Informationssysteme AG. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

FreightPilot Connect

FreightPilot Connect е допълнение към услугата FreightPilot на Green Mile UG/Heuremo. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

Управление на тахографите и времето

DAKO TachoWeb Connect

DAKO TachoWeb Connect е допълнение към услугата TachoWeb на DAKO GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

Golia Connect

Golia Connect е допълнение към Golia Online Service на Infogestweb s.r.l. Разширете сега тази платформа с данни от нашата услуга.

Оферта на външен партньор

IDHA Connect

IDHA Connect е допълнение към IDHA Online Service на IDHA Sweden AB. Разширете сега тази платформа с данни от нашата услуга.

Оферта на външен партньор

modulon Spesen Connect

modulon Spesen Connect е допълнение към modulon Spesen Service на modulon Webservice GmbH. Разширете сега тази платформа с данни от нашата услуга.

Оферта на външен партньор

TachoManagement Connect

TachoManagement Connect е допълнение към услугата TachoManagement на Tachografservice A/S. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

TachoPlus Connect

TachoPlus Connect е допълнение към TachoPlus Service на TachoPlus Fleet Solutions GmbH. Разширете сега тази платформа с данни от нашата услуга.

Оферта на външен партньор

VDO TIS-Web Connect

VDO TIS-Web Connect е допълнение към услугата VDO TIS-Web DMM на Continental Automotive GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор

Рентабилно шофиране

Tracks Connect

Tracks Connect е допълнение към услугата Tracks на Tracks GmbH. Разширете сега тази услуга с данни от нашата услуга. 

Оферта на външен партньор