Нашите партньори

Заедно с нашите партньори искаме да постигнем повече за Вас. Заедно ще осигурим още повече ефективност и устойчивост във Вашата спедиторска дейност.

Локализиране на превозните средства

Sixfold Connect

Вече използвате Sixfold от Sixfold GmbH? Можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга. Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в Sixfold GmbH, както и поръчване на услугата Geo. 

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

partner_sixfold.png

fleet.tech Connect

Вече използвате телематичните системи за оптимизация на разходите на fleet.tech от LOSTnFOUND? Благодарение на fleet.tech Connect можете да събирате и преглеждате всички данни за превозните средства на Вашия смесен автомобилен парк на платформата RIO – изцяло без дооборудване на хардуер.

Повече информация относно специалните начални пакети ще откриете тук.

partner_fleet_tech.png

Планиране на маршрутите и поръчките

CarLo Connect

Вече използвате услугата CarLo от Soloplan GmbH? Можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга.
Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в Soloplan GmbH, както и поръчване на услугата Geo, и в зависимост от необходимостта и на Timed.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

partner_carlo_connect.png

WinSped Connect

Вече използвате услугата WinSped® от LIS Logistische Informationssysteme AG? Можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга.
Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в LIS Logistische Informationssysteme AG, както и поръчване на услугата Geo, и в зависимост от необходимостта и на Timed.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

partner_win_sped.png

FreightPilot Connect

Вече използвате услугата FreightPilot от Green Mile UG / Heuremo? Можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга.
Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в Green Mile UG / Heuremo, както и поръчване на услугите Geo и Perform.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

partner_freight_pilot.png

Управление на тахографите и времето

DAKO TachoWeb Connect

Вече използвате услугата TachoWeb Basic от DAKO GmbH? Можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга.
Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в DAKO GmbH, както и поръчване на услугата Compliant.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

partner_dako_tachoweb.png

TachoManagement Connect

Вече използвате услугата TachoManagement от Tachografservice A/S? Можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга.
Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в Tachografservice A/S, както и поръчване на услугата Compliant.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

partner_tachomanagement.png

VDO TIS-Web Connect

Вече използвате услугата VDO TIS-Web DMM от Continental Automotive GmbH? Можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга.
Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в Continental Automotive GmbH, както и поръчване на услугата Compliant.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

partner_vdo.png

Рентабилно шофиране

Tracks Connect

Вече използвате услугата Tracks от Tracks GmbH? Можете да разширите тази услуга с данни от нашата услуга.
Всичко, от което се нуждаете, е акаунт в Tracks GmbH, както и поръчване на услугата Geo и Perform.

Повече информация за партньорската услуга ще намерите тук.

partner_tracks.png

Формуляр за контакт