Анализ на употребата на превозното средство с MAN Bridge

С MAN Bridge Вие използвате дигиталните услуги на RIO Marketplace на RIO Platform също така и за Вашето товарно превозно средство MAN с телематичен бордови модул 2 (TBM2).

MAN Bridge е стартерният Ви пакет, за да използвате дигиталните услуги на RIO Marketplace. Той улеснява започването на стандартизирано управление на целия Ви автопарк - също така и за налични превозни средства с телематичен бордов модул 2 (TBM2). Услугата MAN Bridge включва мониторинг на автопарка и анализ на употребата.

Der Flottenmonitor ermöglicht Ihnen die übersichtliche Darstellung all Ihrer Fahrzeuge inklusive deren aktueller Position, die im 5-Minuten-Takt aktualisiert wird. Die Fahrzeug-Einsatzanalyse sammelt relevante Daten zu Fahrzeit, Verbrauch und Geschwindigkeit zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Zudem ermöglicht MAN Bridge den Datentransfer zur Pocket Fleet App.

Лесна дигитализация

С MAN Bridge установете Вашите превозни средства с телематичен борден модул 2 (Telematik Bord Modul) (TBM2) на актуалния дигитален стандарт.

Мониторинг на автопарка за нови и съществуващи вече превозни средства

Използването на MAN Bridge унифицира и опростява управлението на целия автопарк.

Преминаване от MAN TeleMatics към платформата RIO

Функциите и интерфейсите на MAN TeleMatics не могат да се използват повече след активирането на MAN Bridge. Освен това историческите данни от системата MAN TeleMatics не се прехвърлят в платформата RIO.

След регистрацията за MAN Bridge можете да се регистрирате срещу такса и за други услуги в RIO Marketplace. Обърнете внимание, че при другите услуги може да възникнат функционални ограничения. Подробна информация за отделните ограничения можете да намерите на съответната страница на услугата в RIO Marketplace.

man_bridge_browser.png

Проверка на интерфейса за програмиране на приложения (API)

Преди инсталиране на MAN Bridge проверете Вашата текуща интерфейсна връзка (API). Чрез API към платформата MAN TeleMatics са свързани външни системи, например софтуер за логистика или собствена разработка. При несъвместим API интерфейс съществува опасност връзката с външните системи да не може да бъде създадена отново.

Приложение MAN Driver

Приложението MAN Driver се грижи за свързването в мрежа на водачите, диспечера на автомобилния парк и сервиза. С приложението водачите на Вашите товарни автомобили разполагат винаги с: пътна помощ, помощ при контрола на потеглянето, управление на времената за шофиране, навигатор и т.н.

Към приложението MAN Driver

Essentials

Най-важната информация за превозните средства на едно място! С тази безплатна базова услуга Essentials знаете точното текущо местоположение на Вашия автомобилен парк и получавате подробна информация относно производителността на превозното средство, времената на шофиране и престой, както и средния разход на гориво.

Повече за Essentials

RIO Box

Телематичният хардуер за управление на Вашия автомобилен парк.
Ако мислите за дигитализацията на Вашия автомобилен парк, RIO Box е решението за това!

Повече за RIO Box