Проследяване на превозно средство с One Minute Locator

С One Minute Locator разширявате функциите на безплатния основен пакет Essentials и съответно съкращавате интервала, в който местоположението на автомобила се проверява чрез GPS от 15 минути на една минута. Това означава, че имате преглед на позицията на превозното средство по всяко време и можете да се намесите своевременно, ако е необходима или уместна промяна на маршрута например поради увеличения трафик. За много високо ниво на гъвкавост можете също да получите текущата позиция на автомобила мобилно чрез приложението Pocket Fleet.

one_minute_map_browser.png

Съкратен интервал за GPS проследяване

За да осигурите оптимално планиране на положението на Вашия автомобилен парк, е важно да следите точното местоположение на превозното средство. В случай на засилен трафик или краткосрочно затваряне на пътища, можете да се намесите бързо и да планирате алтернативен маршрут, така че да можете да доставяте навреме и надеждно.

 

One Minute Locator, допълнителна функция за основния пакет Essentials, увеличава честотата, с която се изискват GPS координатите на местоположението на превозното средство и ги предава всяка минута.

Услугата One Minute Locator също разширява функциите на услугата Geo.

Прецизното проследяване на превозното средство Ви улеснява при планирането на маршрута, когато Вашият диспонент винаги знае къде се намира дадено превозно средство. Данните за изминатия маршрут също могат да бъдат полезни и след това, ако например маршрутът трябва да бъде обмислен по-ефективно или в случай на пътно нарушение трябва да се предоставят доказателства.

Сравнение на дейностите

 EssentialsOne Minute LocatorGeo
Показване на позицията на товарния автомобил в реално време върху картата или като таблица на всеки...15 мин.1 мин.15 мин.
История на пътуването за ...10 дни10 дни25 месеца
Най-важната информация за превозното средство и водача в реално време
Скорост, налично гориво в резервоара, име на водача.
Информация от картата
Търсене на адрес, пътни условия и затруднения, пътища с ограничена проходимост, актуална пътна обстановка
Събития в историята на пътуването
Смяна на водача, начало и край на пътуването, преминаване на граници и др.
Табличен вид на всички исторически позиции и събития
Включително експортиране на данни (XLS, CSV)
Планиране на маршрута на товарния автомобил
Поддържане на товарни автомобили със стандартни размери, поддържане на специфични размери на клиентите, отчитане на смущенията в пътната обстановка, изчисления на разходите за толтакси
Потребители и системно базирани обекти на интерес – Points of Interest (POI) върху картата
Включително импортиране на POI на потребителите
Геозониране – Geofencing
Окръжност и многоъгълник
Споделяне на позицията
Споделяне на данни за местоположението на превозното средство с клиентите

Изисквания

image-rio-box.png

RIO Box

Нуждаете се от монтирано в превозното средство устройство RIO Box.

image-devices.png

Съвременно крайно устройство

С интернет връзка и нова операционна система.

image-browser-cloud-solution.png

Интернет браузър

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Приложение MAN Driver

Приложението MAN Driver се грижи за свързването в мрежа на водачите, диспечера на автомобилния парк и сервиза. С приложението водачите на Вашите товарни автомобили разполагат винаги с: пътна помощ, помощ при контрола на потеглянето, управление на времената за шофиране, навигатор и т.н.

Към приложението MAN Driver

Essentials

Най-важната информация за превозните средства на едно място! С тази безплатна базова услуга Essentials знаете точното текущо местоположение на Вашия автомобилен парк и получавате подробна информация относно производителността на превозното средство, времената на шофиране и престой, както и средния разход на гориво.

Повече за Essentials

RIO Box

Телематичният хардуер за управление на Вашия автомобилен парк.
Ако мислите за дигитализацията на Вашия автомобилен парк, RIO Box е решението за това!

Повече за RIO Box