RIO Maintenance

Най-важните критерии на един клиент при сътрудничеството му с логистичен партньор са надеждността и точността. Пробвайте да избегнете ненужните аварии на превозните си средства и спонтанните посещения на сервиза, като държите под контрол състоянието на поддръжка на Вашия автомобилен парк. RIO Maintenance Ви показва всички данни за поддръжката и състоянието на Вашия автомобилен парк, като го изобразява прегледно. Така получавате ясна картина за експлоатационната изправност на всички Ваши автомобили. По този начин имате свободата да се концентрирате върху основната си дейност и да организирате Вашия автопарк по-ефективно.

По-малко щети

Сведете до минимум непланираните дати за поддръжка и щети.

Идеално състояние на Вашия автомобилен парк

От идеалното състояние на Вашия автомобилен парк печелите не само Вие, но и другите участници в движението.

От бюрото

Можете да проверявате актуалното състояние на поддръжка на Вашите превозни средства във всеки един момент в реално време и отвсякъде.

maintenance_components_browser.png

Ежедневно предаване на данни

Когато автомобилите са много, лесно можете да изгубите ориентация кое превозно средство кога трябва да отиде на сервиз. Ако забравяте да извършвате периодичния контрол, трябва да се справяте с непланирани повреди на автомобилите. RIO Maintenance Ви предоставя информация всеки ден за актуалното състояние на всички Ваши превозни средства, а именно за компонентите за поддръжка, нивата на запълване и много други. Тези данни се показват прегледно за Вас на RIO платформата. Така държите всички под контрол и можете да избегнете ненужни щети и времена на престой, както и да си спестите разходи. Обхватът на показваните данни се различава между превозните средства MAN и тези на други производители, тъй като автомобилите MAN, благодарение на свързването с CAN-Bus, доставят повече информация.

Индивидуално разширение

Елементите в нашата услуга Maintenance могат да се разширяват индивидуално. Допълнително към вече съществуващите елементи могат да се зададат и Вашите специфични клиентски компоненти за поддръжка, напр. техническото обслужване на допълнително монтирани елементи и честотата му. Така ще можете да вземете под внимание всички фактори и да планирате дати за сервизно обслужване във време, когато автопаркът не е много натоварен и не се увеличава натоварването.

maintenance_settings_browser.png
maintenance_download_browser.png

Локално съхраняване на данни

Данните са на Ваше разположение на платформата по всяко време и отвсякъде. При необходимост можете също да експортирате файловете и да ги запаметите локално на компютъра като CSV файл.

Предимствата за Вас

Обхватът на показваните данни се различава между превозните средства MAN и тези на други производители, тъй като автомобилите MAN, благодарение на свързването с CAN-Bus, доставят повече информация. Данните за техническо обслужване и за състоянието се прехвърлят веднъж дневно и се запаметяват. Като клиент можете да включите и планирате времево и Ваши специфични компоненти за поддръжка, напр. техническото обслужване на допълнително монтирани елементи.

Услугата RIO Maintenance включва и приложението „диагностика“.

  • Проверка на актуалното състояние на поддръжка – във всеки един момент в реално време и отвсякъде
  • Без непланирани посещения на сервиз и непланирани щети
  • Гарантирано идеално състояние на целия Ви автомобилен парк
  • Планиране на дати за сервизно обслужване във време, когато автопаркът не е много натоварен и не се увеличава натоварването му.
  • Готовност за ползване на превозните средства за клиентски поръчки

Изисквания

image-rio-box.png

RIO Box

Нуждаете се от монтирано в превозното средство устройство RIO Box.

image-devices.png

Съвременно крайно устройство

С интернет връзка и нова операционна система.

image-browser-cloud-solution.png

Интернет браузър

Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 11.

Обхватът на показаните данни е различен за превозни средства MAN и превозни средства на други марки. Подробна информация за наличните данни може да бъде намерена в описанието на услугата.

Приложение MAN Driver

Приложението MAN Driver се грижи за свързването в мрежа на водачите, диспечера на автомобилния парк и сервиза. С приложението водачите на Вашите товарни автомобили разполагат винаги с: пътна помощ, помощ при контрола на потеглянето, управление на времената за шофиране, навигатор и т.н.

Към приложението MAN Driver

Essentials

Най-важната информация за превозните средства на едно място! С тази безплатна базова услуга Essentials знаете точното текущо местоположение на Вашия автомобилен парк и получавате подробна информация относно производителността на превозното средство, времената на шофиране и престой, както и средния разход на гориво.

Повече за Essentials

RIO Box

Телематичният хардуер за управление на Вашия автомобилен парк.
Ако мислите за дигитализацията на Вашия автомобилен парк, RIO Box е решението за това!

Повече за RIO Box