Пестенето на гориво става съвсем лесно

В структурата на разходите Ви разходът на гориво е голямо перо. Размерите му зависят от много фактори на влияние. Например по разхода на гориво на един маршрут можете да разберете, дали през този маршрут е валяло или не.

Използвайте наличните данни за трайно пестене. Също в разговор с Вашите водачи бързо ще откриете подобрения.

Нека ви покажем малкото похвати, които са необходими за спестяване на гориво.

placeholder_transparent_16x9.png

1. Изберете превозно средства вляво в списъка.

2. Използвайте предварителна настройка „последните 10 дни“

placeholder_transparent_16x9.png
placeholder_transparent_16x9.png

3. Горе в диаграмата изберете „разход“.

4. Изберете 1-2 значими стойности от списъка.

  • Средно Оперативен разход

  • Оперативен разход

  • Средно Обхват на оперативния разход

  • Средно Разход при движение

  • Средно Разход при престой

placeholder_transparent_16x9.png
placeholder_transparent_16x9.png

5. Потърсете отклонения нагоре или надолу и разграничете причините.

  • Смяна на водача
  • Разлики в климата
  • Поява на трафик
  • Пълен товар

Искате да изпробвате сами?!

Започнете сега