Когато възложителят прави рекламация.

Той се свързва с Вас и прави рекламация за неточна доставка. Той е недоволен и сега Вие трябва да се погрижите за финансова компенсация. Разбира се, можете да се свържете с водача на споменатата доставка и да го попитате за това. Той почти сигурно ще каже, че е доставил стоката навреме. Очевидно по вина на клиента доставката не е регистрирана или приета навреме.

Но сега сте в дилема.

Нека ви покажем няколко похвати, които са необходими, за да се подсигурите.

placeholder_transparent_16x9.png

1. Отворете монитора на автопарка и изберете историята на пътуванията.

2. Изберете периода и съответното превозно средство.

Можете да се върнете до 25 месеца назад.

placeholder_transparent_16x9.png
placeholder_transparent_16x9.png

3. Оценете това, което виждате.

Кога действително водачът е пристигнал на мястото за разтоварване?

4. Споделете своите открития с възложителя.

Създайте екранна снимка или разпечатайте прегледа като PDF и изпратете на възложителя действителното време на пристигане на Вашия водач.

placeholder_transparent_16x9.png

Искате да научите повече за Geo?!

Ето всички подробности