RIO Advance

Съхранявайте данни за Вашия автомобилен парк за големи периоди от време.

Защо RIO Advance?

Как се е развивала ефективността на Вашия автомобилен парк във времето? За подобни оценки се нуждаете от данни от хронологията и висока детайлност на данните. Вече ще разполагате с такива! С RIO Advance. Услугата е цифровата памет на Вашия автомобилен парк: Периодът на съхранение се увеличава значително. RIO Advance е следващата стъпка след базовата услуга Essentials за всички, които искат повече: повече информация за поведението при движение, по-детайлен анализ на маршрутите за големи периоди назад във времето. Това прави извършването на анализи за тенденциите за големи периоди от време изключително лесно.

Резервиране на RIO Advance
advance_desktop_right.png

Повече данни, по-голяма памет, повече анализи

По-дълъг период на съхранение

Разширен период на съхранение и достъп до данните от Essentials, Geo и Perform.

По-високи възможности за анализ

напр. чрез анализи на тенденциите в приложенията за следене на автомобилния парк и за анализ на работните характеристики.

Изисквания

image-rio-box.png

RIO Box

Нуждаете се от монтирано в превозното средство устройство RIO Box.

image-devices.png

Крайно устройство с интернет

С интернет връзка и нова операционна система.

image-browser-cloud-solution.png

Интернет браузър

Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 11.

Убедихме ли Ви?

Започнете безплатно сега!

Без рискове

Платените услуги могат да се заявяват и отказват на ежедневна база.

Без инвестиции

Услугата Essentials вече е инсталирана безплатно за Вас.

Независима система

Всички решения и услуги са предназначени за смесени автомобилни паркове.

Можете да започнете сега

Не се налага да изтегляте софтуер и можете да започнете веднага.

Цялото съдържание за изтегляне на едно място