Často kladené dotazy k RIO.

Obecné dotazy k RIO.

Ve španělštině a portugalštině znamená RIO „tok“ a jedním slovem tak popisuje ideální stav logistiky. Dokud je vše v pohybu - tedy v toku, je vše v pořádku.

RIO je nezávislé na značce. Dopravním a logistickým firmám nabízí RIO možnost řídit celou flotilu svých tažných a vlečných jednotek na jedné platformě.

RIO je flexibilní. RIO nabízí služby, které mohou být bez zábran a dlouhodobých investičních rozhodnutí objednány a opět odhlášeny dle aktuální potřeby.

RIO je otevřené a kooperativní. RIO nabízí platformu, která umožňuje kombinaci všech dostupných řešení. 

RIO nabízí více, než jen správu dat. RIO sbírá údaje a poskytuje je ve formě doporučení všem zúčastněným článkům logistického řetězce.

Vizí RIO je přinést více transparentnosti do celého dopravního a logistického ekosystému - bez ohledu na výrobce a tak, aby byl otevřený pro všechny. Platforma, která všechny centrálně sjednocuje, je předpokladem pro vývoj mnoha nových obchodních a servisních modelů.

RIO je zajímavé pro každého, kdo se pohybuje v oblasti logistiky. S přibývající nabídkou služeb se bude zvyšovat i význam pro každého jednotlivce.

Ochrana údajů je jednou z nejdůležitějších starostí RIO. RIO přesně prověřuje, jaké údaje jsou používány a dále zpracovávány. Nic neprobíhá bez souhlasu zákazníků.

Bohužel ne. RIO může vyhledat jen ty údaje, které byly zákazníkem odsouhlaseny.

Ne, nemusí. Prodané vozidlo pouze odebere ze svého virtuálního vozového parku na platformě RIO. Zrušení služby provede samo RIO.

Ano, existuje. Příjemní servisní agenti se od pondělí do pátku mezi 8:00 a 16:30 hodinou těší na vaše zavolání.

00800 / 22 55 07 46

Dotazy k požadavkům.

Jde o cloudovou platformu. Nutný je pouze vyhledávač.

RIO je k dispozici v zemích EU (+ Norsko a Švýcarsko). I malé státy jako Andorra, Lichtenštejnsko a San Marino jsou zahrnuty do systému RIO.

Všechny nové nákladní automobil MAN jsou při výrobě sériově vybaveny RIO. Nabízíme možnost dovybavení všech ostatních nákladních automobil a značek, které disponují FMS rozhraním.

Ano, RIO Box může být namontován i do vozidel třídy Euro 3 až Euro 5. Technické předpoklady pro montáž by však měly být projednány s prodejcem nákladních automobil MAN.

Pro spuštění RIO platformy jsou podporovány tyto prohlížeče: Mozilla Firefox a Google Chrome.

RIO provádí svůj vývoj na základě moderních technologií. S moderními a aktuálními prohlížeči tak můžete očekávat nejlepší výkon. Doporučujeme, abyste své prohlížeče udržovali v aktuálním stavu. Google Chrome a Mozilla Firefox jsou našimi zákazníky používány nejčastěji.

Platforma RIO byla vydatně testována jak na PC, tak na MAC. Zákazník tak má možnost výběru.

DOTAZY K HARDWARE RIO.

Ano, společnost MAN Truck & Bus AG se rozhodla pro sériovou montáž do všech nákladních automobil s Euro 6. 

Ano, dovybavení bude možné jak pro starší nákladní automobil MAN, tak pro jiné značky.

Dovybavení RIO Box nabízí síť servisních dílen MAN. 

RIO Box se prodává jako náhradní díl MAN a podléhá tak známým záručním ustanovením a dobrovolným závazkům.

Klíčovou funkcí je přenos „vzduchem“. Aktualizace budou do RIO Box nahrány a instalovány bez jakéhokoli přičinění zákazníka nebo dílny. Tak je v kterémkoli okamžiku zajištěno, že zákazník těží z nejnovější verze softwaru.

RIO se drží zásady „Přines si vlastní zařízení“. Za tím stojí myšlenka maximální kompatibility veškerých RIO produktů - a tedy i RIO Box. Již nyní nabízí RIO Box Bluetooth a WLAN rozhraní. Služby, které budou tato rozhraní využívat, jsou již v plánu.

Začlenění nákladních automobilů MAN s TBM1 není možné.

Zobrazují aktuální stav Boxu.

Dotazy k RIO Marketplace.

Kompletní přehled služeb se nachází v aplikaci RIO Marketplace, která je přístupná všem registrovaným zákazníkům.

Zavedení je plánováno na leden 2018.

Je to hračka a trvá to jen chvilku.

Objednanou službu je možné používat prostřednictvím domovské obrazovky. Zákazník si nemusí dělat žádné starosti s instalací malého softwarového balíčku do RIO Box. Vše probíhá plně automaticky.

RIO Marketplace je úmyslně transparentní. K dispozici je přehled objednaných služeb, stejně jako široký výběr platebních možností.

Jen málo. Každá služba může být měsíčně odhlášena. Doba dlouhých smluvních podmínek je tedy u konce.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?