partner

FreightPilot Connect

Již používáte službu FreightPilot od firmy Green Mile UG / Heuremo? Pak můžete tuto službu rozšířit o údaje z našich služeb. Vše co k tomu potřebujte je účet u společnosti Green Mile UG / Heuremo a objednávku služeb Geo a Perform.

Další informace o partnerské službě naleznete zde.

Nabídka externího partnera