Hardware pro telematiku pro jednoduchou správu vozového parku

Klíčem myšleny digitalizace vašeho vozového parku je RIO Box.

RIO Box tvoří rozhraní mezi vaším vozidlem a platformou RIO. Přenášená data o vozidle jsou inteligentně propojena a jsou vám k dispozici v podobě komfortních uživatelských digitálních služeb. RIO Box vám umožní ještě efektivnější správu vozového parku a to pro celý váš vozový park bez ohledu na výrobce. Spolu s RIO Boxem obdržíte po registraci vašich vozidel včetně balíčku Essentials a můžete si podle potřeby rezervovat další digitální služby na RIO Marketplace.

Sériově ve všech nákladních automobilech MAN

RIO Box je sériově vestavěn ve všech nákladních automobilech MAN. Okamžitě tak využíváte přednosti digitálních služeb na platformě RIO.

K tabulce dostupnosti

Značka není pro RIO Box důležitá

RIO Box lze jednoduše a nekomplikovaně nainstalovat do všech typů vozidel všech výrobců. Takto máte neustále přehled o celém vašem vozovém parku.

Bezplatné telematické služby

Pokud je ve vozidle nainstalován RIO Box, máte okamžitě přístup k bezplatnému základnímu balíčku Essentials. Dodatečné služby lze bez stanovení doby platnosti smlouvy snadno objednat na RIO Marketplace.

rio_box_on_table.png

Co je RIO Box

RIO Box, který je stejně velký jako šachta DIN, je výkonnou řídicí jednotkou vozidla. Stačí ho jednou instalovat a již se dále nemusíte starat o žádné další hardware.

RIO Box neustále udržuje spojení mezi vaším vozidlem a platformou RIO. Jsou tak shromažďována data buď ze sběrnice CAN nebo z rozhraní FMS vašeho vozidla a tato jsou přenášena na platformu. Pomocí mobilní sítě (2G, 3G, 4G) je tak na platformu RIO odesílána např. spotřeba paliva, informace o údržbě nebo aktuální poloha.

Stejně jako u každého konstrukčního dílu užitkového vozidla je i zde důležitá údržba. O tu se ale nemusíte starat. Kdykoliv zajistíme vybavení RIO Boxu nejnovějším softwarem. Pomocí Updates-Over-the-Air se provádí aktualizace přes bezdrátové rozhraní.

Sériová dostupnost

Pro nákladní automobil

Od 01. 01. 2018 sériově ve všech nákladních automobilech MAN Euro 6c, s výjimkou TGL, TGM a TGS Chassis (lze objednat volitelně)

Pro autobus

Od 01. 10. 2019 sériově ve všech autobusech MAN, s výjimkou MAN Bus Chassis.

Dovybavení RIO Boxem

Značka není pro náš RIO Box důležitá! Náš hardware pro telematiku je k dispozici nejen pro vozidla MAN, ale může být také dovybaven do všech nákladních automobilů cizích značek. RIO Box je možné dovybavit na mnoha servisních místech MAN. Značka nákladního automobilu přitom nehraje žádnou roli.

Aby mohl RIO Box bezproblémově registrovat ve vozidle data, musí být splněno několik technických předpokladů. Tyto předpoklady pro vás RIO s radostí zkontroluje. Vaši spolupráci potřebujeme jen u rozhraní FMS. To musí uvolnit výrobce vašeho nákladního automobilu.

Máte-li další dotazy týkající se dovybavení, obraťte se na tým RIO After Sales, který byl speciálně zřízen pro montáž RIO Boxu. Rádi vám poskytneme podrobné informace.

rio_box_retrofit.png

Takto začnete

Navázání kontaktu

Žádost převezme náš tým After Sales.

Zaslání žádosti e-mailem

Zodpovězení dotazů

Položíme vám několik otázek týkajících se technických specifikací vašich vozidel.

Montáž RIO Boxu

Ve spolupráci s certifikovaným servisním místem MAN pak dovybavíme vaše vozidla RIO Boxem.

Služba Essentials

Přehled nejdůležitějších informací o vozidle! Díky bezplatné základní službě Essentials je vám známa aktuální poloha vašeho vozového parku a obdržíte podrobné informace o výkonu vozidla, době jízdy a prostojích a rovněž o průměrné spotřebě paliva.

Více informací o službě Essentials