Úspora paliva jde také snadno

Ve Vaší struktuře nákladů je spotřeba paliva velkou položkou. Tato výše závisí na mnoha ovlivňujících faktorech. Ze spotřeby paliva se tak dá například vyčíst, zda při cestě pršelo.

Pro trvalé úspory používejte existující údaje. Zlepšení rovněž rychle zjistíte v rozhovoru s Vašimi řidiči.

Ukážeme Vám pár jednoduchých kroků, které jsou zapotřebí k úspoře paliva.

placeholder_transparent_16x9.png

1. V seznamu vlevo si vyberte vozidlo.

2. Použijte přednastavení „posledních 10 dnů“

placeholder_transparent_16x9.png
placeholder_transparent_16x9.png

3. Nahoře v diagramu vyberte „spotřeba“.

4. Ze seznamu vyberte 1–2 smysluplné hodnoty.

  • Prům. spotřeba při použití

  • Spotřeba při použití

  • Prům. dosah na základě spotřeby při použití

  • Prům. spotřeba za jízdy

  • Prům. spotřeba při stání

placeholder_transparent_16x9.png
placeholder_transparent_16x9.png

5. Dávejte pozor na výchylky nahoru a dolů a odvoďte důvody.

  • Výměna řidičů
  • Klimatické rozdíly
  • Objem provozu
  • Užitečné zatížení

Chcete to sami vyzkoušet?

Spusťte to hned