Pocket Fleet - vilkår og betingelser (fra 21.10.2020)

vilkår og betingelser

Pocket Fleet - vilkår og betingelser (indtil 21.10.2020)

1. Formål

1.1. Disse vilkår og betingelser for tjenesten regulerer retsforholdet mellem brugeren af Pocket Fleet appen og TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München ("TBDS").

1.2. Pocket Fleet er gratis for brugeren og stiller udvalgte oplysninger og funktioner fra forskellige RIO- og MAN-tjenester til rådighed på en måde, der er optimeret til små mobile slutenheder (smartphone). Omfanget af oplysninger og funktioner afhænger af de bestilte tjenester, som for nogles vedkommende er gebyrpligtige. Funktionerne kommer fra følgende tjenester: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Brugeren af dette mobilprogram er den samme bruger som web-programmet.

1.3. Telekommunikationsgebyrerne, der opstår ved brugen af Pocket Fleet, bæres af det parti, der er indehaver af telekommunikationskontrakten for den mobile slutenhed.


2. Registrering

For at kunne bruge programmet Pocket Fleet, skal brugeren eller ordregiveren:

være registreret som kunde på RIO-platformen.

· have registreret køretøjer og chauffører på RIO-platformen

· mindst have bestilt tjenesten RIO Essentials eller MAN Essentials for de køretøjer, der er registreret på platformen.


3. Ydelsernes omfang

Pocket Fleet giver adgang til udvalgte oplysninger og funktioner fra RIO-tjenesterne RIO Essentials, RIO Geo samt MAN-tjenesten MAN Essentials, forudsat at brugsbetingelserne nævnt under punkt 2 er opfyldt. Omfanget af ydelserne for de førnævnte tjenester er begrænset ved mobil adgang; flere oplysninger om dette findes i ydelsesbeskrivelsen for appen Pocket Fleet.


4.Brug og tekniske krav

4.1. Pocket Fleet må udelukkende bruges inden for rammerne omkring det tiltænkte funktionsomfang med opfyldelse af ydelserne som formål. Brugeren må især ikke

4.1.1. foretage nogen form for manipulationer af Pocket Fleet, der påvirker dets funktion.

4.1.2. bruge Pocket Fleet til at sprede oplysninger, der er i strid med gældende lovgivning og har et umoralsk sigte; konkret må brugeren ikke sprede noget diskriminerende, racistisk, voldsforherligende, pornografisk indhold eller indhold, der krænker tredjeparters personlige rettigheder, eller opfordre til ulovlige handlinger.

4.2. TBDS forbeholder sig retten til at udelukke brugeren fra fortsat brug af Pocket Fleet og slette indhold der spredes af brugeren ved overtrædelser. Brugeren fritager TBDS fra alle krav fra tredjeparter, der måtte opstå på grund af brugerens overtrædelse af disse vilkår og betingelser for tjenesten.

4.3. Operativsystemet på den smartphone, der bruges, skal være mindst Android 5.0, og skærmens opløsning skal være mindst hdpi.


5. Rettigheder til indholdet

Alt indhold der bruges i Pocket Fleet af brugeren forbliver brugerens ejendom. Brugeren garanterer at det brugte indhold ikke krænker nogen tredjeparters rettigheder.


6. Software

6.1. Brugeren accepterer, at mens Pocket Fleet bruges, kan den grundlæggende software hente og installere fornyelser, opdateringer og yderligere funktioner fra tid til anden for at forbedre og videreudvikle softwaren.

6.2. Brugeren må ikke ændre, fremstille afledte værker af, dekompilere eller på anden måde forsøge at lave uddrag af TBDS’ kildekode.

6.3. En oversigt over de licenser, der bruges til tjenesten, findes i appen under punktet Indstillinger > Licenser.


7. Ændringer

7.1. TBDS giver brugeren besked om tilsigtede ændringer af disse vilkår og betingelser for tjenesten i god tid, så brugeren har mulighed for at beslutte om brugeren ønsker at fortsætte med at bruge Pocket Fleet under de ændrede betingelser og i så fald kan give sit samtykke til ændringen.

7.2. Hvis brugeren ikke accepterer ændringerne i disse vilkår og betingelser for tjenesten, skal brugeren undlade at bruge Pocket Fleet yderligere.


8. Ansvar

TBDS er ansvarlig for forsætlig og grov uagtsomhed med de lovmæssige bestemmelser som målestok.

Såfremt det er tilladt ved lov, er TBDS kun ansvarlig for overtrædelse af aftalemæssige pligter, hvis opfyldelse overhovedet gør korrekt gennemførsel af kontakten mulig og hvis overholdelse brugeren regelmæssigt kan have tillid til (overordnede forpligtelser) hvilket er begrænset til erstatning af den forudsigelige og aftaletypiske samt direkte skade. Ansvar for direkte skader er udelukket.


9. Afslutning

Brugeren har til enhver tid ret til at afslutte brugen af Pocket Fleet. TBDS har ret til at udelukke brugeren fra brugen af Pocket Fleet med omgående virkning ved overtrædelse af disse brugsbetingelser.


10. Lov, værneting

Den gældende lov er lovene i Tyskland under udelukkelse af FN-købsretten. Såfremt brugeren skal betragtes som forbruger, er det dennes hjemstedsret, der gælder, såfremt dette er ufravigeligt og mere økonomisk for brugeren.

Værnetinget er München.


11. Andet

11.1. Ændringer og tilføjelser til denne aftale om vilkår og betingelser for tjenesten affattes skriftligt. Dette gælder også en aftale om ophævelse af dette tekstformskrav.

11.2. Disse vilkår og betingelser for tjenesten foreligger på 10 sprog, hvor det er den tyske originaludgave, der gælder i tilfælde af modsigelser.


12. Advarsler

Ved en pludselig opbremsning eller køremanøvre kan en mobil slutenhed, der ikke er fastgjort eller ikke er fastgjort korrekt, slynges gennem kabinen og forårsage kvæstelser. Derfor skal du altid fastgøre din mobile slutenhed korrekt og uden for områder hvor airbagen folder sig ud, eller gemme enheden sikkert af vejen.

Brug af programmer under kørslen kan aflede opmærksomheden fra hvad der foregår i trafikken og øge risikoen for ulykker.

Vær opmærksom på instruktionsbogen for din mobile slutenhed.