Essentialsi asemel on Free Trial

19. Juunil 2022 saatsime teile ülesütlemiskirja tasuta põhiteenuse Essentials lõppemise kohta. Tasuta põhiteenuste ümberlülitamisega tasuta 3-kuulisele testetapile, mis kannab nimetust Free Trial, läheb RIO arendus sammu kaugemale.

man_pointing_up.png
Mida täpselt tähendab Essentialsi lõppemine?

Alates 19.09.2022 saate kasutada vaid neid funktsioone, mille olete tellinud tasulise teenusena. Näiteks on teil sõiduki aktuaalse asukoha jaoks sõidukipargi monitoris vaja Geo teenust ja kulumäärade kuvamiseks kasutusanalüüsis Perform teenust. Ülesütlemine ei puuduta sõidu alustamise kontrolli ja endiselt tasuta teenuseid ServiceCare S ja MAN Now.

Kuidas ma tean, kas see puudutab mind või mitte?

Kui kasutate sõiduki aktuaalset asukohta sõidukipargi montoris, ilma et oleksite tellinud Geo teenuse, või kui kasutate kulumäärade kuvamist kasutusanalüüsis, ilma et oleksite tellinud Perform teenuse, siis ei saa te neid teenuseid alates 19.09.2022 enam kasutada.

Kas ülesütlemine on seotud MAN ServiceCareS-iga?

Essentialsi ülesütlemisel ja sellega pakutavatel funktsioonidel ei ole mingit seost MAN ServiceCare S-iga.

Kasutan tasulisi teenuseid - mida tähendab ülesütlemine minu jaoks?

Kui kasutate teenuseid Perform ja Geo, siis ei ole Essentialsi lõppemisel teie jaoks mingeid tagajärgi. Te ei pea midagi tegema ja ilmselt te koguni ei märki Essentialsi lõppemist. Kõik tasulised teenused jäävad teie jaoks tervikuna alles ja on jätkuvalt kasutatavad.

Mida pean tegema, et saaksin jätkuvalt kaardiga sõidukipargi monitoris töötada?

Alates 19.09.2022 peate tellima oma sõidukite jaoks Geo.

Mida „FreeTrial“ täpselt tähendab?

Mõistega „Free Trial“ on hõlmatud RIO määratletud teenuste kogum, mida saab kolme kuu jooksul tasuta kasutada. Sellel ajal saate neid teenuseid piiranguteta proovida.

  • Geo
  • Perform
  • Timed
  • Compliant
  • MAN ServiceCare M
  • MAN eManager M
Kes saab „Free Trial“ teenust kasutada?

Algselt on kõnealune tasuta testetapp välja töötatud uutele klientidele, kes ei ole RIO platvormil veel tellinud ühtegi tasulist teenust. Ent „Free Trial“ on kasutatav ka Teie kui püsikliendi puhul. Selleks kehtivad aga teatavad tingimused:

  • Teil on RIO platvormil vähemalt üks aktiveeritud sõiduk.
  • Alates enda registreerimise päevast RIO platvormil ei ole te tellinud ühtegi tasulist teenust.
  • MAN ServiceCare S tellimine ei too kaasa Free Trial kasutamise välistamist.

Kas teil on veel küsimusi?

Kui te ei saanud kõikidele küsimustele Essentialsi ülesütlemise ja selle tagajärgede kohta vastuseid, siis saatke meile palun e-kiri. Anname teile meeleldi lisaselgitusi.

Võtke ühendust