Pocket Fleet – palvelusopimusehdot (21.10.2020 alkaen)

palvelusopimusehdot

Pocket Fleet – palvelusopimusehdot (21.10.2020 asti)

1. Kohde

1.1. Nämä palvelusopimusehdot säätelevät Pocket Fleet -sovelluksen käyttäjän ja TB Digital Services GmbH Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München (”TBDS”) välistä oikeussuhdetta.

1.2. Pocket Fleet on käyttäjälle maksuton sovellus, joka tarjoaa Pocket Fleet -sovelluksen käyttäjälle erilaisten RIO- ja MAN-palveluiden valittuja tietoja ja toimintoja, jotka on optimoitu käytettäväksi pienessä kannettavassa päälaitteessa (älypuhelimessa). Tietojen ja toimintojen laajuus on riippuvainen osittain maksullisesti tilattavista palveluista. Toiminnot ovat seuraavista palveluista: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Tämän mobiilisovelluksen käyttäjä on sama kuin verkkosovelluksen käyttäjä.

1.3. Pocket Fleet -sovelluksen käytöstä aiheutuvista televiestintäkustannuksista vastaa mobiilin päätelaitteen televiestintäsopimuksen kulloinenkin osapuoli.


2. Rekisteröinti

Pocket Fleet -sovelluksen käyttö edellyttää, että käyttäjä tai tilaaja:

· on rekisteröity asiakkaana RIO-alustalla,

· on rekisteröinyt ajoneuvot ja kuljettajat RIO-alustalla

· on varannut näille alustalla rekisteröidyille ajoneuvoille vähintään RIO Essentials- tai MAN Essentials -palvelun.


3. Palveluiden laajuus

Pocket Fleet mahdollistaa mobiilikäytölle optimoidun pääsyn RIO-palveluiden RIO Essentials ja RIO Geo sekä MAN-palvelun MAN Essentials valittuihin tietoihin ja toimintoihin, jos kohdassa 2 mainitut edellytykset täyttyvät. Edellä mainittujen palvelujen laajuus on rajoitettu mobiilisovelluksen puitteissa; katso Pocket Fleet -sovelluksen palvelukuvaus.


4. Käyttö ja tekniset vaatimukset

4.1. Pocket Fleet -sovelluksen käyttö on sallittua vain sille suunniteltujen käyttötarkoitusten puitteissa. Käyttäjä ei suorita erityisesti seuraavaa

4.1.1. Pocket Fleet -sovelluksen manipulointia millään tavalla, joka vaikuttaa sen toimintaan.

4.1.2. tietojen levittäminen Pocket Fleet -sovelluksen kautta, jotka rikkovat voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Käyttäjä ei etenkään saa levittää syrjiviä, rasistisia, väkivaltaa ylistäviä, pornografisia sisältöjä tai sisältöjä, jotka loukkaavat kolmansien osapuolien yksilön oikeuksia tai jotka kehottavat rikoksiin.

4.2. TBDS pidättää itsellään oikeuden estää käyttäjältä rikkomuksien yhteydessä Pocket Fleet -sovelluksen jatkokäytön ja poistaa käyttäjän levittämät sisällöt. Käyttäjä vapauttaa TBDS:n kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka johtuvat käyttäjän aiheuttamista palvelusopimusehtojen rikkomuksista.

4.3. Jotta Pocket Fleet -sovellusta voidaan käyttää, tarvitaan Android-älypuhelin, jossa on vähintään Androidin versio 5.0 ja hdpi- tai uudempi näytön resoluutio.


5. Sisältöoikeudet

Kaikki Pocket Fleet -sovellukseen sijoitettu sisältö on käyttäjän omaisuutta. Hän vastaa siitä, että hänen luomansa sisällöt eivät loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.


6. Ohjelmisto

6.1. Käyttäjä hyväksyy, että Pocket Fleet -sovellusta käytettäessä taustalla oleva ohjelmisto voi ajoittain ladata ja asentaa TBDS:n uudistuksia, päivityksiä ja lisätoimintoja parantaakseen tai kehittääkseen ohjelmistoa edelleen.

6.2. Käyttäjä ei muokkaa TBDS-lähdekoodia, laadi siitä johdettuja versioita, käänteismallinna sitä tai yritä muilla tavoin purkaa sitä.

6.3. Käyttäjä löytää palveluun käytetyt lisenssit sovelluksen kohdasta Asetukset > Lisenssit.


7. Muutokset

7.1. TBDS ilmoittaa käyttäjälle viipymättä näiden palvelusopimusehtojen suunnitelluista muutoksista, jotta käyttäjä voi päättää, haluaako hän jatkaa Pocket Fleet -sovelluksen käyttöä muuttuneilla ehdoilla ja tässä tapauksessa ilmoittaa hyväksyvänsä muutoksen.

7.2. Jos käyttäjä ei hyväksy näiden palvelusopimusehtojen muutoksia, hän ei voi enää käyttää Pocket Fleet -sovellusta.


8. Vastuu

TBDS on vastuussa sopimukseen perustuvan vastuun ja sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun tapauksissa törkeästä huolimattomuudesta ja tahallisesta laiminlyönnistä lakisääteisten määräysten mukaisesti.

TBDS on vastuussa lain sallimissa rajoissa, kun rikotaan sopimusvelvoitetta, jonka täyttyminen on ylipäätään mahdollistanut sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanemisen ja jonka noudattamiseen käyttäjällä oli oikeus luottaa säännöllisesti (kardinaalivelvoite), rajoittuen ennakoitavissa olevien, sopimukselle tyypillisten ja välittömien vahinkojen korvaamiseen. Vastuu epäsuorista vahingoista on poissuljettu.


9. Lopetus

Käyttäjällä on oikeus lopettaa Pocket Fleet -sovelluksen käyttö milloin tahansa. TBDS:llä on oikeus estää käyttäjältä Pocket Fleet -sovelluksen käyttö milloin tahansa välittömästi, jos näitä käyttöehtoja rikotaan.


10. Oikeus, oikeuspaikka

Sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia sulkien pois YK:n kauppalain soveltamisen. Kun käyttäjän voidaan katsoa olevan kuluttaja, pätee tämän kansallinen lainsäädäntö, sikäli kuin se on pakollista ja käyttäjälle edullisempaa.

Tuomioistuin on Münchenissä.


11. Muuta

11.1. Näiden palveluehtojen muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti. Se pätee myös tämän kirjallisuusvaatimuksen kumoamiselle.

11.2. Nämä palvelusopimusehdot ovat saatavilla 10 kieliversiona, joista saksankielinen alkuperäisversio on määräävä ristiriitatilanteissa.


12. Vihjeet

Kiinnittämätön tai huonosti kiinnitetty kannettava päätelaite voi yhtäkkisissä ajo- ja jarrutustoimissa sekä onnettomuudessa sinkoutua ajoneuvon sisätilaan ja aiheuttaa tapaturmia. Kiinnitä tai aseta kannettava päätelaitteesi sen vuoksi aina asianmukaisesti ja ilmatyynyn avautumisalueen ulkopuolelle.

Sovellusten käyttö ajon aikana voi siirtää huomion liikenteestä, niin että onnettomuusriski kasvaa.

Noudata kannettavan päätelaitteesi käyttöohjeita.