Περιγραφή παροχών υπηρεσίας Compliant

Γενικές πληροφορίες

Η παρούσα περιγραφή παροχών της υπηρεσίας αναφέρεται στο προϊόν Compliant για φορτηγά MAN με μονάδα τηλεματικής οχήματος 2 (TBM2). Προϋπόθεση για τη χρήση του Compliant με TBM2 είναι το πακέτο MAN Bridge. Το MAN Bridge είναι το επί πληρωμή βασικό πακέτο για τα φορτηγά MAN με TBM2. Συνοψίζει σημαντικά βασικά στοιχεία για ένα εύκολο ξεκίνημα στην πλατφόρμα RIO, και αποτελεί τη βάση για περαιτέρω υπηρεσίες.

Το προϊόν Compliant παρέχει τη λειτουργία Remote Download για τα δεδομένα του ταχογράφου και της κάρτας οδηγού. Σημαντική υπόδειξη: Η λειτουργικότητα Remote Download για οχήματα με TBM2 παρέχεται μέσω της πλατφόρμας T-Systems (Περιγραφή προϊόντος: Logiweb/MAN TeleMatics) και το MAN TeleMatics Client (εφαρμογή/περιβάλλον χρήστη προς εγκατάσταση από τον πελάτη). Διαβάστε επίσης την ενότητα «Τεχνικές προδιαγραφές» στις παρούσες προδιαγραφές.

Τα αρχεία του ταχογράφου και της κάρτας οδηγού μεταφορτώνονται και αρχειοθετούνται αυτόματα στην πλατφόρμα T-Systems. Τα αρχειοθετημένα αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά στον υπολογιστή μέσω του MAN TeleMatics Client.

Επισκόπηση παροχών

Αφού εισαχθούν τα οχήματα του στόλου στον τομέα διαχείρισης της εν λόγω πλατφόρμας RIO και έχει αγοραστεί η υπηρεσία Compliant για αυτά τα οχήματα από το Marketplace, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Λειτουργικότητα / Δεδομένα

Φορτηγά MAN

MAN Bus

MAN Van

Όχι μάρκα MAN (RIO Box σε λειτουργία FMS)

Αυτόματo remote download δεδομένων ταχογράφων και καρτών οδηγού

X

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων

Αποθήκευση των ληφθέντων αρχείων στην πλατφόρμα του συστήματος T-Systems

X

Χειροκίνητη/αυτόματη αποθήκευση των αρχειοθετημένων αρχείων τοπικά στον υπολογιστή

X

Εφικτά διαστήματα remote download:

 • Ταχογράφος (μαζική μνήμη): 7 - 90 ημέρες
 • Κάρτα οδηγού: 1 - 28 ημέρες

Τεχνικές προϋποθέσεις

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Compliant για TBM2, τα οχήματά σας πρέπει να είναι εξοπλισμένα ως εξής:

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van

Όχι μάρκα MAN (RIO Box σε λειτουργία FMS)

Χρήση ενός TBM2, τοποθετημένου ως βασικός εξοπλισμός ή εκ των υστέρων σύμφωνα με τα MAN TI (η διάθεσή τους δεν αποτελεί αντικείμενο των γενικών όρων παροχής της υπηρεσίας)

X

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων

TBM2 με έκδοση λογισμικού 3.2 ή νεότερη (Ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες για την έκδοση λογισμικού από την επιχείρηση σέρβις MAN που τον εξυπηρετεί).

X

Χρήση ταχογράφου με δυνατότητα λήψης από απόσταση (δεν παρέχεται από τη MAN)

X

 

Για την έναρξη ισχύος της υπηρεσίας, είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμο το όχημα για την απαιτούμενη διαμόρφωση μέσω ασύρματης σύνδεσης. Η πολυεπίπεδη χειροκίνητη αλλαγή του συστήματος μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Για να χρησιμοποιήσετε το Compliant, ο σταθμός εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένος ως εξής (επιπροσθέτως στις απαιτήσεις σταθμού εργασίας του MAN Bridge):

 • Υπολογιστής desktop (δεν διατίθεται από το MAN) με ένα ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα και ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σε ενημερωμένο έκδοση.
 • Σημαντική προϋπόθεση/ σύσταση: Το MAN TeleMatics Client και το πρόγραμμα οδήγησης του προγράμματος ανάγνωσης καρτών USB που απαιτείται για Remote Download πρέπει να εγκατασταθούν σε έναν υπολογιστή χωρίς άλλο αναγνώστη καρτών USB για παράδειγμα Remote Download οχημάτων με εγκατεστημένο / χρησιμοποιούμενο RIO Box.
 • Εάν χρησιμοποιείται ήδη ένα πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών για remote download οχημάτων με RIO Box, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο (δεν παρέχεται από τη MAN) για το Compliant με TBM2.
 • Χρήση ενός MAN TeleMatics Client με την έκδοση 4.12.2 ή νεότερη (παρέχεται από τη MAN).
 • Χρήση ενός αναγνώστη καρτών (η διάθεσή του δεν αποτελεί συστατικό μέρος των γενικών όρων παροχής της υπηρεσίας)
  • SCR3311
  • Cloud 2700 R
 • Το τρέχον MAN TeleMatics Client (λογισμικό πρόσβασης) και το απαραίτητο πρόγραμμα οδήγησης αναγνώστη καρτών USB μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση https://www.truck.man.eu.
 • Χρήση καρτών επιχείρησης (δεν παρέχονται από τη MAN)
 • Μόνο ένα MAN TeleMatics Client με συνδεδεμένο πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών μπορεί να λειτουργήσει σε έναν υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πολλές κάρτες επιχείρησης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε κάρτα επιχείρησης ξεχωριστός υπολογιστής με εγκατεστημένο MAN TeleMatics Client και αναγνώστης καρτών.

Έκδοση: 19/9/2022