Νομικά.

Αλλαγή των Γενικών Όρων Συναλλαγών μας σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας

Στο RIO εργαζόμαστε συνεχώς για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας. Ως εκ τούτου στις 17 Δεκεμβρίου 2021 ενημερώνουμε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) μας σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας RIO.

Σε αυτήν τη σελίδα υπάρχουν όλες οι αλλαγές στους ΓΟΣ των υπηρεσιών που θα πραγματοποιήσουμε στην πλατφόρμα.

ΠεριγραφήΑριθμός
Αλλαγές περιεχομένου που πραγματοποιήθηκαν1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 5.4, 7.3, 8.3 (8.3.1, 8.3.2, 8.3.4 ii, 8.3.5), 8.5, 11.2, 11.4, 11.5
Προστέθηκε νέος αριθμός3.4 όπως και προσάρτημα 1 των ΓΟΣ σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας
Παραλήφθηκε αριθμός-