Οι συνεργάτες μας

Μαζί με τους συνεργάτες μας θέλουμε να σας παρέχουμε περισσότερα. Από κοινού φροντίζουμε για ακόμη περισσότερη αποδοτικότητα και βιωσιμότητα στη μεταφορική σας.

Εντοπισμός θέσης οχήματος

Sixfold Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη το Sixfold της Sixfold GmbH; Τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός στην Sixfold GmbH καθώς και η κράτηση της υπηρεσίας Geo. 

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συνεργατών.

partner_sixfold.png

fleet.tech Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη τα οικονομικά αποδοτικά συστήματα τηλεματικής της fleet.tech by LOSTnFOUND; Χάρη στο fleet.tech Connect μπορείτε να συλλέγετε και να προβάλλετε όλα τα δεδομένα οχήματος του μεικτού σας στόλου στην πλατφόρμα RIO - χωρίς καμία απολύτως εκ των υστέρων τοποθέτηση υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ειδικά βασικά πακέτα θα βρείτε εδώ.

partner_fleet_tech.png

Προγραμματισμός διαδρομών και παραγγελιών

CarLo Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη την υπηρεσία CarLo της Soloplan GmbH; Τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός στην Soloplan GmbH καθώς και η κράτηση της υπηρεσίας Geo και, ανάλογα με τις ανάγκες, της υπηρεσίας Timed.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συνεργατών.

partner_carlo_connect.png

WinSped Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη την υπηρεσία WinSped® της LIS Logistische Informationssysteme AG; Τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός στην LIS Logistische Informationssysteme AG καθώς και η κράτηση της υπηρεσίας Geo και, ανάλογα με τις ανάγκες, της υπηρεσίας Timed.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συνεργατών.

partner_win_sped.png

FreightPilot Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη την υπηρεσία FreightPilot της Green Mile UG / Heuremo; Τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός στην Green Mile UG / Heuremo καθώς και η κράτηση των υπηρεσιών Geo και Perform.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συνεργατών.

partner_freight_pilot.png

Διαχείριση ταχογράφων και χρόνου

DAKO TachoWeb Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη την υπηρεσία TachoWeb Basic της DAKO GmbH; Τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός στην DAKO GmbH καθώς και η κράτηση της υπηρεσίας Compliant.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συνεργατών.

partner_dako_tachoweb.png

TachoManagement Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη την υπηρεσία TachoManagement της Tachografservice A/S; Τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός στην Tachografservice A/S καθώς και η κράτηση της υπηρεσίας Compliant.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συνεργατών.

partner_tachomanagement.png

VDO TIS-Web Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη την υπηρεσία VDO TIS-Web DMM της Continental Automotive GmbH; Τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός στην Continental Automotive GmbH καθώς και η κράτηση της υπηρεσίας Compliant.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συνεργατών.

partner_vdo.png

Οικονομική οδήγηση

Tracks Connect

Χρησιμοποιείτε ήδη την υπηρεσία Tracks-Service της Tracks GmbH; Τότε μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός στην Tracks GmbH καθώς και η κράτηση των υπηρεσιών Geo και Perform.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συνεργατών.

partner_tracks.png

Έντυπο επικοινωνίας