Οι συνεργάτες μας

Μαζί με τους συνεργάτες μας θέλουμε να σας παρέχουμε περισσότερα. Από κοινού φροντίζουμε για ακόμη περισσότερη αποδοτικότητα και βιωσιμότητα στη μεταφορική σας.

Εντοπισμός θέσης οχήματος

LOSTnFOUND

Το fleet.tech Connect είναι συμπλήρωμα στην υπηρεσία fleet.tech της LOSTnFOUND AG. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

NIC-place Connect

NIC-place Connect ist eine Ergänzung zu dem NIC-place Service der NIC GmbH. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

Sixfold Connect

Το Sixfold Connect είναι συμπλήρωμα στην υπηρεσία Sixfold της Sixfold GmbH. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. 

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

TIMOCOM Connect

Το TIMOCOM Connect είναι συμπλήρωμα στο Smart Logistics System της TIMOCOM GmbH. Εμπλουτίστε αυτήν την πλατφόρμα με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

Trans.eu Platform Connect

Το Trans.eu Platform Connect είναι συμπλήρωμα στο Trans.eu Plattform Service της Trans.eu Group S.A. Εμπλουτίστε αυτήν την πλατφόρμα με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

CO3 Platform Connect

Το CO3 Platform Connect είναι συμπλήρωμα στο CO3 Platform Service της CO3 Sp. z o.o. Εμπλουτίστε αυτήν την πλατφόρμα με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

Προγραμματισμός διαδρομών και παραγγελιών

CarLo Connect

Το CarLo Connect είναι συμπλήρωμα στο CarLo-Service της Soloplan GmbH. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. 

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

WinSped Connect

Το WinSped Connect είναι συμπλήρωμα στο WinSped Service της LIS Logistische Informationssysteme AG. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. 

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

FreightPilot Connect

Το FreightPilot Connect είναι συμπλήρωμα στο FreightPilot Services της Green Mile UG / Heuremo. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. 

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

Διαχείριση ταχογράφων και χρόνου

DAKO TachoWeb Connect

Το DAKO TachoWeb Connect είναι συμπλήρωμα στο TachoWeb Service της DAKO GmbH. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. 

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

Golia Connect

Το Golia Connect είναι συμπλήρωμα στο Golia Online Service της Infogestweb s.r.l. Εμπλουτίστε αυτήν την πλατφόρμα με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

IDHA Connect

Το IDHA Connect είναι συμπλήρωμα στο IDHA Online Service της IDHA Sweden AB. Εμπλουτίστε αυτήν την πλατφόρμα με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

modulon Spesen Connect

Το modulon Spesen Connect είναι συμπλήρωμα στο modulon Spesen Service της modulon Webservice GmbH. Εμπλουτίστε αυτήν την πλατφόρμα με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

TachoManagement Connect

Το TachoManagement Connect είναι συμπλήρωμα στην υπηρεσία TachoManagement της Tachografservice A/S. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. 

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

TachoPlus Connect

Το TachoPlus Connect είναι συμπλήρωμα στο TachoPlus Service της TachoPlus Fleet Solutions GmbH. Εμπλουτίστε αυτήν την πλατφόρμα με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας.

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

VDO TIS-Web Connect

Το VDO TIS-Web Connect είναι συμπλήρωμα στην υπηρεσία VDO TIS-Web DMM της Continental Automotive GmbH. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. 

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη

Οικονομική οδήγηση

Tracks Connect

Το Tracks Connect είναι συμπλήρωμα στην υπηρεσία Tracks της Tracks GmbH. Εμπλουτίστε αυτήν την υπηρεσία με δεδομένα από τις υπηρεσίες μας. 

Προσφορά εξωτερικού συνεργάτη