Ανάλυση χρήσης οχημάτων με το MAN Bridge

Με το MAN Bridge αξιοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες του RIO Marketplace της πλατφόρμας RIO επίσης σε οχήματα MAN με μονάδα τηλεματικής οχήματος 2 (TBM2).

Το MAN Bridge είναι το εισαγωγικό πακέτο για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του RIO Marketplace. Διευκολύνει την είσοδο σε μια ενιαία διαχείριση οχημάτων του συνολικού στόλου - ακόμα και οχημάτων στοκ με μονάδα τηλεματικής οχήματος 2 (TBM2). Η υπηρεσία MAN Bridge περιλαμβάνει τις εφαρμογές παρακολούθησης στόλου και ανάλυσης χρήσης.

Το σύστημα παρακολούθησης στόλου επιτρέπει την κατατοπιστική παρουσίαση όλων των οχημάτων σας, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας θέσης τους, με ενημέρωση κάθε 5 λεπτά. Η ανάλυση χρήσης του οχήματος συγκεντρώνει τα σχετικά δεδομένα για τον χρόνο πορείας, την κατανάλωση και την ταχύτητα κίνησης, ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση της οικονομικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, το MAN Bridge επιτρέπει τη μεταβίβαση δεδομένων προς την εφαρμογή Pocket Fleet.

Η ψηφιοποίηση γίνεται παιχνιδάκι

Με το MAN Bridge φέρνετε όλα τα οχήματα του στοκ σας με μονάδα τηλεματικής οχήματος 2 (TBM2) στο επίκαιρο ψηφιακό πρότυπο.

Διαχείριση στόλου για νέα οχήματα και οχήματα στοκ

Χρησιμοποιώντας το MAN Bridge ενιαιοποιείται και απλοποιείται η διαχείριση ολόκληρου του στόλου οχημάτων σας.

Αλλαγή από MAN TeleMatics προς πλατφόρμα RIO

Μετά την ενεργοποίηση του MAN Bridge δεν είναι πλέον εφικτή η χρήση των λειτουργιών και διεπαφών του MAN TeleMatics. Επιπλέον, δεν μεταβιβάζονται ιστορικά δεδομένα από το σύστημα MAN TeleMatics προς την πλατφόρμα RIO.

Μετά την αγορά του MAN Bridge μπορείτε να αγοράζετε περαιτέρω υπηρεσίες από το RIO Marketplace. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να προκύψουν περιορισμοί λειτουργίας στις άλλες υπηρεσίες. Λεπτομερείς πληροφορίες για τους μεμονωμένους περιορισμούς μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα της υπηρεσίας στο RIO Marketplace.

man_bridge_browser.png

Έλεγχος του Application Programming Interface (API)

Πριν από την εγκατάσταση του MAN Bridge ελέγχετε την επίκαιρη σύνδεση διεπαφής (API). Μέσω του API συνδέονται εξωτερικά συστήματα στην πλατφόρμα MAN TeleMatics, όπως π.χ. λογισμικό εφοδιαστικής ή συστήματα ιδίας ανάπτυξης. Αν δεν είναι συμβατή η διεπαφή API υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση προς τα εξωτερικά συστήματα.

Εφαρμογή MAN Driver

Η εφαρμογή MAN Driver φροντίζει για τη δικτύωση οδηγού, διαχειριστή στόλου και συνεργείου. Με την εφαρμογή, οι οδηγοί των φορτηγών έχουν πάντα ό,τι χρειάζονται: Οδική βοήθεια, υποστήριξη κατά τον έλεγχο αναχώρησης, εργαλείο διαχείρισης χρόνων οδήγησης, εργαλείο πλοήγησης και άλλα.

Μετάβαση στην εφαρμογή MAN Driver

Essentials

Οι σημαντικότερες πληροφορίες οχήματος με μια ματιά! Με τη δωρεάν βασική υπηρεσία Essentials ενημερώνεστε για την τρέχουσα τοποθεσία του στόλου σας και λαμβάνετε αναλυτικές πληροφορίες για την απόδοση του οχήματος, τους χρόνους οδήγησης και ακινησίας καθώς και για τη μέση κατανάλωση καυσίμου.

Περισσότερα για το Essentials

RIO Box

Το υλικό τηλεματικής για τη διαχείριση στόλου σας.
Αν προβληματίζεστε για την ψηφιοποίηση του στόλου οχημάτων σας, το RIO Box είναι το κλειδί!

Περισσότερα για το RIO Box