Opis usluge Compliant

Opće informacije

Ovaj se opis usluge odnosi na proizvod Compliant za teretna vozila MAN s uređajem Telematik Bord Modul 2 (TBM2). Preduvjet za upotrebu proizvoda Compliant s uređajem TBM2 jest paket MAN Bridge. Paket MAN Bridge besplatan je osnovni paket za teretna vozila MAN s uređajem TBM2. Taj paket obuhvaća važne osnovne elemente za jednostavan početak upotrebe platforme RIO i temelj je za daljnje usluge.

Proizvod Compliant stavlja na raspolaganje funkciju Remote Download za podatke s tahografa i podatke s karte vozača. Važna napomena: Funkcija Remote Download za vozila s uređajem TBM2 ostvaruje se putem platforme T-sustava (opis proizvoda: Logiweb / MAN TeleMatics) i klijenta MAN TeleMatics Client (aplikacija / korisničko sučelje kojeg instalira klijent). Više informacija o tome možete pronaći i u odjeljku „Tehnički preduvjeti” u ovom opisu usluge.

Datoteke s tahografa i karte vozača automatski se preuzimaju i arhiviraju na platformu T-sustava. Arhivirane se datoteke mogu lokalno spremiti na računalo preko klijenta MAN TeleMatics Client.

Pregled usluge

Nakon prijave vozila iz voznog parka u administrativnom području RIO platforme RIO i kupnje usluge Compliant za ta vozila na prodajnom mjestu (Marketplace) na raspolaganju su sljedeće usluge:

Funkcija/podaci

MAN kamion

MAN autobus

MAN kombi

Marka koja nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Automatski Remote Download podataka s tahografa i podataka s karata vozača

X

Ta usluga nije dostupna za ovu kategoriju vozila

Ta usluga nije dostupna za ovu kategoriju vozila

Ta usluga nije dostupna za ovu kategoriju vozila

Spremanje preuzetih datoteka na platformu T-sustava

X

Ručno/automatsko spremanje arhiviranih datoteka lokalno na računalo

X

Mogući intervali za Remote Download:

 • Tahograf (memorija velikog kapaciteta): 7 – 90 dana
 • Karta vozača: 1 – 28 dana

Tehnički preduvjeti

Za korištenje uslugom Compliant za uređaj TBM2 vozila trebaju imati sljedeću opremu:

MAN kamion

MAN autobus

MAN kombi

Marka koja nije MAN (RIO Box u načinu rada FMS)

Modul Telematik Board 2 (TBM2), serijski ili naknadno ugrađen u skladu s dokumentom MAN TI (stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)

X

Ta usluga nije dostupna za ovu kategoriju vozila

Ta usluga nije dostupna za ovu kategoriju vozila

Ta usluga nije dostupna za ovu kategoriju vozila

TBM2 s verzijom softvera 3.2 ili novijom (korisnik može dobiti informacije o verziji softvera u svojoj MAN servisnoj radionici).

X

Tahograf koji podržava funkciju Remote Download (ne stavlja ga na raspolaganje društvo MAN).

X

 

Za početak rada ove usluge nužno je da je vozilo za potrebnu konfiguraciju dostupno putem radijske veze. Višestupanjska ručna promjena sustava može potrajati nekoliko radnih dana.

Za korištenje uslugom Compliant radno mjesto mora imati sljedeću opremu (uz ispunjavanje standarda radnog mjesta za paket MAN Bridge):

 • Stolno računalo (ne isporučuje MAN) s aktualnim operativnim sustavom i modernim web-preglednikom u aktualnoj verziji.
 • Važan preduvjet/preporuka: Klijent MAN TeleMatics Client i pogonska jedinica USB čitača kartica potrebna za funkciju Remote Download trebaju se instalirati na jedno računalo na kojem nisu instalirani / u upotrebi ostali USB čitači kartica za npr. funkciju Remote Download vozila s uređajem RIO Box.
 • Ako se već upotrebljava čitač kartica za funkciju Remote Download vozila s uređajem RIO Box, za proizvod Compliant s uređajem TBM2 treba upotrijebiti dodatno računalo s internetskom vezom i operacijskim sustavom Windows 7 ili novijom verzijom (ne stavlja ga na raspolaganje društvo MAN).
 • Klijent MAN TeleMatics Client verzije 4.12.2 ili novije (stavlja ga na raspolaganje društvo MAN).
 • uređaj za čitanje kartica (čije stavljanje na raspolaganje nije sastavni dio Općih uvjeta za pružanje usluge)
  • SCR3311
  • Cloud 2700 R
 • Trenutačni klijent MAN TeleMatics Client (softver za pristup) i potrebna pogonska jedinica USB čitača kartica mogu se preuzeti na web-mjestu https://www.truck.man.eu.
 • Kartice tvrtke (ne stavlja ih na raspolaganje društvo MAN)
 • Na jednom računalu može se upotrebljavati samo jedan klijent MAN TeleMatics Client s povezanim čitačem kartica. Pri istovremenoj upotrebi nekoliko kartica tvrtke za svaku se karticu tvrtke mora upotrijebiti posebno računalo s instaliranim klijentom MAN TeleMatics Client i čitačem kartica.

Stanje: 19. rujna 2022