Pocket Fleet - ÁSZF (2020.10.21-től)

ÁSZF

Pocket Fleet - ÁSZF (2020.10.21-ig)

1. Tárgy

1.1. A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek szabályozzák a Pocket Fleet applikáció felhasználója és a TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München („TBDS“) közötti jogviszonyt.

1.2. A Pocket Fleet a felhasználó számára ingyenes applikáció, amely a Pocket Fleet alkalmazás felhasználójának a különböző RIO és MAN szolgáltatásokból kiválasztott információkat és funkciókat mobil végfelhasználói készülékre (okostelefonra) optimalizálva bocsátja rendelkezésre. Az adatok és funkciók terjedelme függ a részben díjfizetés mellett megrendelendő szolgáltatásoktól. A funkciók a következő szolgáltatásokból származnak: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. A mobilalkalmazás felhasználója ugyanaz a felhasználó, mint a webes alkalmazásé.

1.3. A Pocket Fleet használata során felmerült távközlési szolgáltatások költségei a mobil végfelhasználói készülék távközlési szerződésének mindenkori szerződéses partnerét terhelik.


2. Regisztráció

A Pocket Fleet applikáció alkalmazásának feltétele, hogy a felhasználó vagy a megbízó:

· regisztrálva legyen a RIO platformon ügyfélként,

· regisztrálta a járműveket és sofőröket a RIO platformon

· ezekhez a platformon regisztrált járművekhez legalább a RIO Essentials vagy MAN Essentials szolgáltatást megrendelte.


3. Szolgáltatások köre

A Pocket Fleet lehetővé teszi a RIO Essentials és RIO Geo szolgáltatások, valamint az MAN Essentials szolgáltatások kiválasztott információihoz és funkcióihoz való mobil használatra optimalizált hozzáférését, amennyiben a használatnak a 2. pontban nevezett feltételei teljesülnek. A fent nevezett szolgáltatások köre a mobil alkalmazás keretében korlátozott; ehhez lásd a Pocket Fleet applikáció szolgáltatási körét.


4. Használat és műszaki követelmények

4.1. A Pocket Fleet használata kizárólag a funkciók tervezett terjedelmének keretében és a teljesítés céljából megengedett. A felhasználónak mellőzni kell különösen az alábbi tevékenységeket

4.1.1. A Pocket Fleet alkalmazás működését befolyásoló bármely beavatkozás.

4.1.2. Az érvényes jogot és a közerkölcsöt sértő információk megadása a Pocket Fleet alkalmazáson keresztül, a felhasználó különösen nem terjeszthet hátrányosan megkülönböztető, rasszista, erőszakos, pornográf tartalmakat vagy harmadik személyek személyiségi jogát sértő vagy bűncselekményre felbujtó tartalmakat.

4.2. A TBDS fenntartja magának a jogot, hogy a fentiek be nem tartása esetén a felhasználót kizárja a Pocket Fleet alkalmazás használatából és törölje a felhasználó által közzétett tartalmakat. A felhasználó mentesíti az TBDS-t harmadik felek által támasztott, jelen ÁSZF felhasználó általi megsértése miatt felmerült minden igény alól.

4.3. A Pocket Fleet használatához 5.0 verziónál újabb Androidos okostelefon használata és hdpi vagy nagyobb képernyő felbontás szükséges.


5. Jogok és tartalmak

A felhasználó által a Pocket Fleet-ben generált tartalmak a felhasználó tulajdonát képezik. A felhasználó felel azért, hogy az általa elhelyezett tartalmak ne sértsék harmadik felek jogait.


6. Szoftver

6.1. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Pocket Fleet használatával az alapszoftver időről időre újításokat, frissítéseket és további funkciókat tölthet le és telepíthet a TBDS-től a szoftver javítása és továbbfejlesztése érdekében.

6.2. A felhasználó nem változtatja meg a TBDS forráskódját, nem hoz létre abból származékos alkotásokat, nem fejti vissza vagy nem kísérli meg azt kivonatolni egyéb módon.

6.3. A szolgáltatáshoz használt licencek áttekintése az alkalmazásban található a Beállítások > Licencek pontban.


7. Módosítások

7.1. A TBDS megfelelő időben tájékoztatja a felhasználót jelen ÁSZF tervezett módosításairól, így a felhasználó eldöntheti, hogy kívánja-e Pocket Fleet alkalmazást a módosított feltételekkel továbbra is használni, és ebben az esetben kijelenti, hogy egyetért-e a módosítással.

7.2. Ha felhasználó kijelenti, hogy nem ért egyet jelen ÁSZF módosításaival, fel kell függesztenie a Pocket Fleet további használatát.


8. Felelősség

Szerződéses és szerződésen kívüli felelősség esetén a TBDS a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felelősséggel tartozik a szándékosságért és a súlyos gondatlanságért.

Amennyiben ezt a jogszabályok megengedik, a TBDS csak olyan szerződéses kötelezettség megszegése esetén felelős, amelynek teljesítése egyáltalán a szerződés rendeltetésszerű végrehajtását lehetővé tette, és amelynek betartásában a felhasználó rendszeresen megbízhatott (alapvető kötelezettség), mégpedig az előrelátható és a szerződéses jellegű, valamint közvetlen károk megtérítésére korlátozva. A közvetett károkért vállalt felelősség kizárt.


9. Megszűnés

Felhasználó jogosult a Pocket Fleet használatát bármikor megszüntetni. A TBDS-nek jogában áll a felhasználót azonnali hatállyal kizárni a Pocket Fleet használatából, ha a felhasználó vét ezen felhasználási feltételek ellen.


10. Jog, bírói illetékesség

A Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes az ENSZ kereskedelmi joga kizárásával. Ha a felhasználót fogyasztónak kell tekinteni, a fogyasztó országa szerinti jog érvényes, ha az szükségszerű és a felhasználó számára előnyösebb.

A bírói illetékesség helye München.


11. Egyéb

11.1. A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes. Ez vonatkozik az írásbeliség követelményének megszüntetéséről szóló megállapodásra is.

11.2. A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek 10 nyelvi változatban állnak rendelkezésre, ellentmondások esetén a német eredeti változat az irányadó.


12. Megjegyzések

A nem rögzített vagy nem megfelelően rögzített mobil végfelhasználói készülék hirtelen vezetési vagy fékezési manőver közben vagy baleset esetén átrepülhet az utastéren és sérülést okozhat. Ezért a mobil végfelhasználói készüléket mindig megfelelően és a légzsákok kinyílási területén kívül rögzítse vagy biztonságosan helyezze el.

Az alkalmazások használata menet közben elvonhatja a figyelmet a közlekedési eseményekről, így fokozott balesetveszély áll fenn.

Vegye figyelembe a mobil végfelhasználói készülékének használati útmutatóját.