Pocket Fleet – BNS (nuo 2020 10 21)

BNS

„Pocket Fleet“ – BNS (iki 2020 10 21)

1. Objektas

1.1. Šios paslaugų BNS reguliuoja „Pocker Fleet“ programėlės naudotojo teisinį santykį su „TB Digital Services GmbH“, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 Miunchenas („TBDS“).

1.2. „Pocket Fleet“ – tai naudotojui nemokama taikomoji programa, kuri „Pocket Fleet“ programėlės naudotojui siūlo rinktinę įvairių RIO ir MAN paslaugų informaciją bei funkcijas, optimizuotas naudoti mažame mobiliajame galiniame įrenginyje (išmaniajame telefone). Duomenų ir funkcijų apimtis priklauso nuo šiuo metu mokamai užsakomų paslaugų. Funkcijos vykdomos tokių paslaugų: „RIO Essentials“, „MAN Essentials“, „RIO Geo“. Šios mobiliosios taikomosios programos naudotojas yra tas pats naudotojas, kaip ir taikomosios žiniatinklio programos.

1.3. Naudojant „Pocket Fleet“ programėlę atsirandančias telekomunikacijų išlaidas privalo padengti atitinkama mobiliojo galinio įrenginio telekomunikacijų sutarties šalis.


2. Registracija

„Pocket Fleet“ programėlės naudojimo sąlyga yra, kad naudotojas arba užsakovas:

· RIO platformoje būtų registruotas kaip klientas,

· transporto priemones ir vairuotojus užregistravo RIO platformoje,

· šioms platformoje registruotoms transporto priemonėms užsakė bent paslaugą „RIO Essentials“ arba „MAN Essentials“.


3. Paslaugų apimtis

„Pocket Fleet“ užtikrina mobiliam naudojimui optimizuotą prieigą prie rinktinės RIO paslaugų „RIO Essentials“, „RIO Geo“ ir MAN paslaugos „MAN Essentials“ informacijos bei funkcijų, jei įvykdytos 2 punkte nurodytos naudojimo prielaidos. Pirmiau nurodytų paslaugų apimtis mobiliojoje taikomojoje programoje ribojama; apie tai žr. „Pocket Fleet“ programėlės paslaugų aprašymą.


4.Naudojimas ir techniniai reikalavimai

4.1. „Pocket Fleet“ programėlę leidžiama naudoti tik numatytoms funkcijoms paslaugų teikimo tikslais. Naudotojui draudžiama

4.1.1. atlikti bet kokius „Pocket Fleet“ programėlės pakeitimus, kurie kenkia jos veikimui,

4.1.2 naudojant „Pocket Fleet“ programėlę platinti informaciją, pažeidžiančią galiojančias teisės ir moralės normas, naudotojui ypatingai draudžiama platinti diskriminuojančią, rasistinę, smurtinio arba pornografinio turinio informaciją arba informaciją, kurios turinys pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir skatina vykdyti nusikaltimus.

4.2. TBDS pasilieka teisę, pastebėjus pažeidimų,panaikinti naudotojo teisę naudotis „Pocket Fleet“ programėle ir pašalinti naudotojo platinamą informaciją. Naudotojas TBDS atžvilgiu prisiima visą atsakomybę prieš trečiuosius asmenis, kuri atsiranda dėl to, kad naudotojas pažeidė šias paslaugų BNS.

4.3. Norint naudotis „Pocket Fleet“, reikia naudoti „Android“ išmanųjį telefoną nuo 5.0 „Android“ versijos ir reikalinga „hdpi“ arba aukštesnė ekrano raiška.


5. Teisės į turinį

Naudotojui priklauso visas jo „Pocket Fleet“ pateiktas turinys. Jis užtikrina, kad jo pateiktos informacijos turinys nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.


6. Programinė įranga

6.1. Naudotojas sutinka, kad naudojant „Pocket Fleet“ jos bazinė programinė įranga kartais iš TBDS gali atsisiųsti ir įdiegti naujoves, naujinimus ir papildomas funkcijas, siekiant pagerinti arba patobulinti programinę įrangą.

6.2. Naudotojas įsipareigoja nekeisti TBDS pirminio kodo, nekurti pagal šį kodą produktų, jo nedekompiliuoti ir nebandyti jo išskirtikitais būdais.

6.3. Šiai paslaugai naudojamų licencijų apžvalgą naudotojas gali rasti taikomojoje programėlėje: Nustatymai > Licencijos.


7. Pakeitimai

7.1. TBDS iš anksto informuos naudotoją apie planuojamus šių paslaugų BNS pakeitimus, kad naudotojas galėtų apsispręsti, ar pasikeitus sąlygoms jis ir toliau nori naudotis „Pocket Fleet“ ir tokiu atveju gali sutikti su pakeitimu.

7.2. Jei naudotojas nesutinka su šių paslaugų BNS pakeitimu, jis negali toliau naudotis „Pocket Fleet“.


8. Atsakomybė

Esant tyčiai ir grubiam aplaidumui, sutartinės ir nesutartinės atsakomybės atveju TBDS atsako pagal įstatymų nuostatas.

Jei tai leidžiama pagal įstatymus, TBDS atsako tik rimtai pažeidusi sutartinius įsipareigojimus, kurių laikymasis užtikrina naudojimosi sutarties vykdymą ir kurių laikymosi gali nuolatos tikėtis klientas (pagrindinė prievolė), apsiribodama numatomos ir sutarčiai būdingos bei tiesioginės žalos atlyginimu. Už netiesioginę žalą neatsakoma.


9. Nutraukimas

Naudotojas bet kada gali nutraukti naudojimąsi „Pocket Fleet“. Jei naudotojas pažeidžia šias naudojimo sąlygas, TBDS turi teisę nedelsiant nebeleisti jam naudoti „Pocket Fleet“.


10. Teisė, jurisdikcijos vieta

Taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, netaikant Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Jei naudotojas laikomas vartotoju, taikoma jo šalies teisė, jei tai būtina ir jei ji yra naudotojui palankesnė.

Jurisdikcijos vieta yra Miunchenas.


11. Kita

11.1. Šių paslaugų BNS pakeitimai ir papildymai atliekami raštu. Tai galioja ir susitarimui dėl šio reikalavimo panaikinimo.

11.2. Šios paslaugų BNS parengtos 10 kalbų, tačiau nustačius neatitikimų pirmenybė teikiama originalo versijai vokiečių kalba.


12. Nuorodos

Nepritvirtintas arba netinkamai pritvirtintas mobilusis galinis įrenginys staigiai manevruojant ar stabdant arba įvykus avarijai gali vairuotojo kabinoje kristi ir sužaloti. Todėl mobilusis galinis įrenginys turi būti nuolat tinkamai pritvirtintas arba saugiai laikomas už oro pagalvės išsiskleidimo sričių.

Taikomųjų programų naudojimas važiuojant gali atitraukti dėmesį nuo eismo įvykių, todėl padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus.

Prašome laikytis savo mobiliojo galinio įrenginio naudojimo instrukcijos.