Juridiskā informācija

Izmaiņas mūsu platformas izmantošanas vispārīgajos noteikumos

RIO mēs pastāvīgi attīstām un uzlabojam mūsu pakalpojumus. Tādēļ 2021. gada 17. decembrī mēs atjaunināsim RIO platformas izmantošanas vispārīgos noteikumus (vispārīgie noteikumi).

Šajā lapā jūs atradīsiet informāciju par visām mūsu veiktajām izmaiņām „platformas vispārīgajos noteikumos”.

AprakstsPunkts
Veiktas saturiskas izmaiņas1.1., 1.2., 3.1., 4.2., 5.4., 7.3., 8.3. (8.3.1., 8.3.2., 8.3.4. ii, 8.3.5.), 8.5., 11.2., 11.4., 11.5.
Pievienots jauns punkts3.4., kā arī platformas izmantošanas vispārīgo noteikumu 1. pielikums
Izņemts punkts-