Full oversikt over kjøre­ og hviletider

Profesjonell tilordning av kjøreoppdrag med sanntidsdata.

Bekreft oppdrag umiddelbart

Når avviste du sist et oppdrag fordi du antok at du ikke hadde flere førere tilgjengelig? Eller enda verre: Du bekreftet oppdraget og slet så med å finne en ledig fører? Med RIO kan dette ikke lengre skje. Vi leverer pålitelig oppdatert aktivitetsstatus for hver fører – med nøyaktighet på minuttnivå.

Slik fungerer effektiv flåteadministrasjon med kjøre- og hviletider i sanntid.

Timed
timed_bars_desktop_right.png

Full oversikt over førernes aktiviteter til enhver tid

I tillegg til kjøre- og hviletider har du også oversikt over andre føreraktiviteter.

Førerstatus

En helhetlig oversikt over aktivitetene «kjøre», «hvile», «beredskap» og «arbeider».

Gjeldende data

Dataene oppdateres hvert minutt – du jobber alltid med sanntidsdata.

Tilgjengelighet

Viser kjøretider per dag, uke og per dobbeltuke. Kan tilbakedateres i opptil 90 dager.

Har vi overbevist deg?

Kom i gang helt gratis!

Ingen risiko

Betalingstjenester kan bestilles og avbestilles daglig.

Ingen investering

Essentials-tjenesten er allerede tilgjengelig helt gratis.

Uavhengig system

Alle løsninger og tjenester er utformet for en blandet vognpark.

Du kan komme i gang med en gang

Du trenger ikke å laste ned noe programvare og kan starte med en gang.