Transportstyringssystemer

Knytt transportstyringssystemet ditt til RIO-plattformen.

Enkel kommunikasjon mellom koordinator og fører

Hverdagen til speditørselskap er kompleks. Koordinatoren din må sjonglere flere systemer for å administrere de innkommende oppdragene, planlegge turer, tilordne turen til førerne og samtidig holde en god dialog med kunden. Svært arbeidskrevende i det lange løpet.

Optimaliser derfor oppdragsplanleggingen din ved å integrere ditt TMS i RIO

  • Enkel og problemfri integrering av det eksisterende trafikkstyringssystemet via alle vanlige grensesnitt
  • God oversikt over all informasjon uten å måtte bruke forskjellige systemer
  • Send rute- og oppdragsinformasjonen direkte videre til føreren
  • Motta relevant statusinformasjon fra føreren direkte i trafikkstyringssystemet (TMS)
  • Øk kundetilfredsheten gjennom rask tilbakemelding
Her finner du ut mer om tjenestene
dispatch_mobile_right_top.png

Dra nytte av et integrert trafikkstyringssystem (TMS)

Fleksibel systembruk

Du velger selv hvilket planleggingssystem du vil integrere.

Bedre informasjonsflyt

Åpen og rask informasjonsflyt mellom bakkontoret og føreren.

Feilfri ruteplanlegging

Ingen flere feil i ruteplanleggingen da all viktig informasjon er tilgjengelig.

Har vi overbevist deg?

Kom i gang helt gratis!

Ingen risiko

Betalingstjenester kan bestilles og avbestilles daglig.

Ingen investering

Essentials-tjenesten er allerede tilgjengelig helt gratis.

Uavhengig system

Alle løsninger og tjenester er utformet for en blandet vognpark.

Du kan komme i gang med en gang

Du trenger ikke å laste ned noe programvare og kan starte med en gang.