Pocket Fleet - TCG (din 21.10.2020)

TCG

Pocket Fleet - TCG (până la 21.10.2020)

1. Obiectul contractului

1.1. Aceşti TCG pentru servicii reglementează relaţia juridică a utilizatorului aplicaţiei Pocket Fleet cu TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München („TBDS”).

1.2. Pocket Fleet este o aplicaţie gratuită pentru utilizator, care optimizează diferite informaţii şi funcţii ale diferitelor servicii RIO şi MAN pentru utilizatorul aplicaţiei Pocket Fleet şi le pune la dispoziţie spre utilizare pe un terminal mobil final (smartphone). Volumul de date şi de funcţii depinde parţial de serviciile rezervate contra cost. Funcţiile provin din următoarele servicii: RIO Essentials, MAN Essentials, RIO Geo. Utilizatorul acestei aplicaţii mobile este acelaşi ca şi utilizatorul aplicaţiei web.

1.3. Costurile serviciilor de telecomunicaţii care survin din utilizarea aplicaţiei Pocket Fleet vor fi suportate de partea contractuală care a încheiat contractul de telecomunicaţii aferent terminalului mobil respectiv.


2. Înregistrarea

Pentru utilizarea aplicaţiei Pocket Fleet, se presupune că utilizatorul sau beneficiarul:

· este înregistrat drept client pe platforma RIO,

· a înregistrat autovehiculele şi şoferii pe platforma RIO

· a rezervat pentru aceste autovehicule înregistrate pe platformă cel puţin serviciul RIO Essentials sau MAN Essentials.


3. Volumul serviciilor

Pocket Fleet facilitează accesul optimizat la utilizarea mobilă a informaţiilor şi funcţiilor alese pentru serviciile RIO – RIO Essentials, RIO Geo – precum şi pentru serviciile MAN – MAN Essentials –, dacă sunt îndeplinite condiţiile de utilizare de la punctul 2. Volumul serviciilor amintite este limitat în cadrul utilizării pe dispozitive mobile. În acest sens, consultaţi descrierea serviciilor aplicaţiei Pocket Fleet.


4.Utilizare şi cerinţe tehnice

4.1. Utilizarea aplicaţiei Pocket Fleet este permisă numai în limitele ansamblului de funcţii specificate şi în scopul îndeplinirii serviciilor prevăzute. Utilizatorul se obligă în mod special să se abţină de la

4.1.1. Orice fel de modificări ale aplicaţiei Pocket Fleet care ar putea afecta funcţiile aplicaţiei.

4.1.2. Folosirea Pocket Fleet pentru a transmite informații care încalcă prevederile legale în vigoare sau regulile de bun simț, utilizatorul obligându-se, în special, să nu distribuie conținuturi discriminatorii, rasiste, pornografice, care instigă la violență, care încalcă drepturile personale ale terților sau instigă la comiterea de infracțiuni.

4.2. În caz de încălcare a acestor prevederi, TBDS îşi rezervă dreptul de a exclude utilizatorul de la utilizarea în continuare a Pocket Fleet şi de a şterge conţinuturile distribuite de acesta. Utilizatorul exonerează TBDS de orice revendicări ale terţilor ocazionate de încălcarea de către utilizator a acestor TCG pentru servicii.

4.3. Pentru a putea folosi Pocket Fleet, este necesară utilizarea unui smartphone Android versiunea 5.0 cu o rezoluţie hdpi sau mai mare.


5. Drepturi asupra conţinuturilor

Utilizatorului îi aparţin toate conţinuturile create în Pocket Fleet. Este responsabilitatea acestuia să se asigure că respectivele conţinuturi nu încalcă drepturile terţilor.


6. Software

6.1. Utilizatorul este de acord ca prin utilizarea Pocket Fleet software-ul aflat la baza aplicaţiei să descarce şi să instaleze ocazional noutăţi, actualizări şi funcţii suplimentare de la TBDS, în vederea îmbunătăţirii sau a dezvoltării în continuare a software-ului.

6.2. Utilizatorul nu are voie să modifice niciun cod sursă al TBDS, să creeze lucrări derivate pe baza acestora, să le decompileze sau să încerce în orice alt mod să le extragă.

6.3. Utilizatorul poate găsi o prezentare generală a licenţelor utilizate de acest serviciu în aplicaţie, la Setări > Licenţe.


7. Modificări

7.1. TBDS îi va comunica din timp utilizatorului atunci când intenţionează să opereze modificări ale acestor TCG pentru servicii, astfel încât utilizatorul să poată decide dacă doreşte să continue să utilizeze Pocket Fleet în noile condiţii şi să îşi poată exprima consimţământul cu privire la aceste modificări.

7.2. Dacă utilizatorul nu îşi exprimă consimţământul cu privire la aceste modificări ale TCG pentru servicii, trebuie să renunţe la utilizarea Pocket Fleet.


8. Răspunderea

TBDS îşi asumă răspunderea pentru cazuri de neglijenţă crasă şi încălcare intenţionată a prevederilor contractuale şi necontractuale, conform prevederilor legii.

În limitele prevăzute de lege, TBDS răspunde numai în cazuri de încălcare a obligaţiilor contractuale a căror îndeplinire este neapărat necesară pentru buna derulare a relaţiei contractuale şi pe a căror îndeplinire utilizatorul are motive să se bazeze (obligaţii esenţiale) şi doar prin despăgubirea daunelor directe, previzibile şi tipice pentru acest tip de contract. Răspunderea pentru daune indirecte este exclusă.


9. Încetarea contractului

Utilizatorul are dreptul să renunţe în orice moment la utilizarea Pocket Fleet. TBDS are dreptul să excludă cu efecte imediate utilizatorul de la utilizarea Pocket Fleet în caz de încălcare a acestor condiţii de utilizare.


10. Prevederi de drept, jurisdicţie

Sunt valabile prevederile de drept ale Republicii Federale Germania, cu excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare. În măsura în care utilizatorul are rol de consumator, se aplică prevederile de drept din statul de reşedinţă al acestuia, atâta timp cât acestea sunt indispensabile şi mai favorabile pentru utilizator.

Instanţa competentă se află în München.


11. Diverse

11.1. Modificările şi completările acestor TCG privind serviciile trebuie să fie realizate în scris. Acest lucru se aplică şi în cazul unui eventual acord privind abrogarea acestei cerinţe care stipulează necesitatea formei scrise.

11.2. Aceşti TCG pentru servicii sunt disponibili în 10 limbi, cu observaţia că versiunea originală în limba germană este prioritară în cazul eventualelor neconcordanţe.


12. Observaţii

Un terminal mobil nefixat sau fixat necorespunzător poate fi aruncat în autovehicul în cazul unor manevre de condus sau de frânare bruşte, precum şi în cazul unui accident, putând provoca astfel vătămări. De aceea, întotdeauna trebuie să fixaţi corespunzător sau să depozitaţi în siguranţă terminalul mobil, în zone aflate în afara razei de acţiune a airbagurilor.

Utilizarea aplicaţiilor în timpul şofatului vă poate distrage de la situaţia din trafic, ceea ce poate spori pericolul de accidente.

Respectaţi manualul de exploatare al terminalului dumneavoastră.