Rättsligt.

Ändring av våra allmänna försäljningsvillkor för plattformsanvändning

På RIO arbetar vi konstant med att vidareutveckla och förbättra våra tjänster. Därför uppdaterar vi våra allmänna försäljningsvillkor för användning av RIO-plattformen 17 december 2021.

På den här sidan kan du läsa om alla våra ändringar av plattformsvillkoren.

BeskrivningPunkt
Innehållet har ändrats1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 5.4, 7.3, 8.3 (8.3.1, 8.3.2, 8.3.4 ii, 8.3.5), 8.5, 11.2, 11.4, 11.5
En ny punkt har lagts till.3.4 samt bilaga 1 i försäljningsvillkoren för plattformsanvändning
En punkt har fallit bort.-