Rättsligt.

Ändringar av vår produktportfölj samt tjänstevillkoren.

På RIO arbetar vi konstant med att vidareutveckla och förbättra våra tjänster. Därför är det oss ett stort nöje att få presentera vår omarbetade Marketplace – i ny och intuitiv utformning och med enklare produktlogik.

I produktbeskrivningen för respektive tjänst på Marketplace hittar du dessutom en utförlig översikt över de kommande tjänsternas funktioner.

Vi vill även upplysa om att tjänsterna inte och därmed inte heller de allmänna försäljningsvillkoren kommer att ändras vid månadsskiftet. Detta betyder vidare att du under en övergångsperiod kan få separata fakturor för de enskilda tjänsterna i samband med omläggningen. Vi ber om ursäkt och förståelse för det besvär som uppstår i samband med detta.

På den här sidan kan du läsa mer om alla våra ändringar av tjänstevillkoren.

En översikt över våra nyheter:

 • Inga fler dubbla varumärken för tjänsterna. RIO Essentials och MAN Essentials slås ihop till en enda tjänst: Essentials. Samma sak gäller för tjänsterna MAN Compliant och RIO Compliant samt MAN Perform och RIO Perform – De ändras till Compliant och Perform.
 • Tjänsten MAN ServiceCare döps om till MAN ServiceCare S.
 • Tjänsten MAN Maintenance och RIO Maintenance döps om till MAN ServiceCare M.
 • Vi ställer in tjänsten Advance (MAN Advance och RIO Advance) och integrerar de hittillsvarande funktionerna i andra tjänster. Om du sedan är intresserad av att förlänga lagringstiden för dina data med tanke på användningsanalysen är detta möjligt genom att boka tjänsten Perform. För att förlänga lagringstiden för datan i fordonsparksskärmen behöver du däremot boka tjänsten Geo.
 • Välkommen One Minute Locator: Med hjälp av vår nya tjänst One Minute Locator kan kunderna ta del av hur den aktuella fordonspositionen överförs en gång per minut – detta är inte längre möjligt med tjänsten Geo.

  RIO Essentials ändras till Essentials

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats2.1, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
  En punkt har fallit bort.-

  MAN Essentials ändras till Essentials

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
  En punkt har fallit bort.1.2, 1.3, 3.4, 3.5, 4.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

  RIO Compliant ändras till Compliant

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.4, 5.3.5, 6.2.5, 6.2.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  En punkt har fallit bort.-

  RIO Compliant (until 1.8.2018) ändras till Compliant

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.5, 3.4, 3.5, 4.4, 5.3.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  En punkt har fallit bort.-

  MAN Compliant ändras till Compliant

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.4, 2.1, 2.3, 4.4, 6.2.1
  En ny punkt har lagts till.2.4, 2.5
  En punkt har fallit bort.-

  RIO Perform ändras till Perform

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3.4, 3.5, 4.4, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  En punkt har fallit bort.-

  RIO Perform (until 1.8.2018) ändras till Perform

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3.4, 3.5, 4.4, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  En punkt har fallit bort.-

  MAN Perform ändras till Perform

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.1, 1.4, 2.1, 5.2
  En ny punkt har lagts till.2.3
  En punkt har fallit bort.-

  RIO Timed ändras till Timed

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats2.1, 2.2, 5.2, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
  En punkt har fallit bort.-

  RIO Geo ändras till Geo

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats2.1, 5.2, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
  En punkt har fallit bort.-

  RIO Maintenance ändras till MAN ServiceCare M

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.4, 6.2.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  En punkt har fallit bort.-

  RIO Maintenance (until 1.8.2018) ändras till MAN ServiceCare M

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 7.1, 7.2
  En ny punkt har lagts till.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.4, 6.2.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  En punkt har fallit bort.-

  MAN Maintenance ändras till MAN ServiceCare M

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 5.2, 5.3.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 8.1
  En ny punkt har lagts till.1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5
  En punkt har fallit bort.-

  MAN ServiceCare ändras till MAN ServiceCare S

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 5.2, 5.3.3, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 8.1
  En ny punkt har lagts till.1.7, 2.5
  En punkt har fallit bort.6.2.7, 8.8

  Pocket Fleet

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats3.1, 8, 9, 10, 11
  En ny punkt har lagts till.3.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7
  En punkt har fallit bort.11.2, 12

  MAN Bridge

  BeskrivningPunkt
  Innehållet har ändrats1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 6.2.1
  En ny punkt har lagts till.-
  En punkt har fallit bort.1.6, 2.6