Laddningshantering med MAN eManager

Med MAN eManager vid din sida kan du planera användningen av din MAN Lion’s City E så effektivt som möjligt. Med hjälp av applikationen kan du ladda upp batterierna och enkelt styra luftkonditioneringen i dina fordon eller i hela elbussflottan.

Med applikationen har du alltid realtidsöverblick över hur långt laddningsprocessen har kommit, vilken räckvidd som skulle vara möjligt med batteristatusen och vid vilken tidpunkt full laddning uppnås. Dessutom kan du ställa in en automatisk luftkonditionering av fordonsinteriören. Härigenom anpassas innertemperaturen optimalt till utetemperaturen för att minimera energiförbrukningen i början av körningen.

Hög fordonstillgänglighet

Din elbussflotta är redo för användning vid önskad tidpunkt tack vare intelligent planering och digital styrning av laddningsprocessen.

Ökad räckvidd genom förtemperering

Genom termisk förkonditionering av fordonet optimeras räckvidden eftersom mindre energi krävs för att värma eller kyla elbussen, i synnerhet i början av resan.

Ortsoberoende manövrering

Med hjälp av enkel fjärrkontrollstyrning via applikationen på RIO-plattformen kan du bekvämt styra enskilda fordon och överblicka hela din elbussflotta när du är på språng eller från din arbetsplats.

man_emanager_charging_browser.png

Effektiv laddningskonfiguration

Med MAN eManager styr du laddningshanteringen på din elbussflotta enkelt och bekvämt via RIO-plattformen.

Vid direktladdning laddas MAN Lion´s City E så snart som den ansluts till laddningsaggregatet. Via RIO-plattformen har du alltid överblick över batteristatus, därav uppkomna räckvidd och kvarvarande tid tills batteriet är fulladdat. Därav har du alltid koll på när ditt fordon är redo för användning igen.

Om ett fel skulle uppstå under laddningsprocessen indikeras detta även via applikationen på RIO-plattformen, så att du kan vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa en problemfri drift.

Förtemperera för en större räckvidd

Tack vare den digitala tjänsten kan du med ett musklick klimatiskt förkonditionera fordonsinteriören i dina elbussar över natten. Det innebär att interiören i din MAN Lion´s City E kan förkylas resp. förvärmas efter utetemperaturen på morgonen innan depån lämnas vid planerad avresetid. Eftersom du kan utföra temperaturreglering redan under laddningsprocessen optimeras MAN-elbussarnas räckvidd och därmed krävs mindre energi för uppvärmning eller kylning av e-bussen under körningen. Temperaturregleringen kan ställas in vid både direkt- som timer-laddning.

man_emanager_climate_control_browser.png

Förutsättningar

image-rio-box.png

RIO Box

Du behöver en RIO Box som är monterad i fordonet.

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 11.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver

Essentials

En översikt över de viktigaste uppgifterna för dina fordon! Med den kostnadsfria bastjänsten Essentials har du alltid koll på var fordonsparken befinner sig för ögonblicket och får utförliga uppgifter om fordonsprestanda, kör- och stopptider samt den genomsnittliga bränsleförbrukningen.

Mer om Essentials

RIO Box

Telematik-hårdvaran för administration av fordonsparken.
När du tänker på digitalisering av fordonsparken är RIO-boxen själva nyckeln!

Mer om RIO Box