Din blandade fordonspark på en och samma plattform

Ingår det även lastbilar från andra märken förutom MAN-lastbilarna i fordonsparken? Många lastbilstillverkare har sina egna system, vilket betyder att du behöver använda dig av flera olika telematiksystem, eftersom du har en blandad fordonspark. Detta låter inte bara invecklat, utan det är just vad det är. Om man behöver använda flera olika telematiksystem förlorar man snabbt översikten. Med Mixed Fleet Bridge har du möjlighet att överföra alla fordonsdata från andra telematiksystem till RIO. På fordonsparksskärmen visas också fordon från andra märken. Enkelt och smidigt får du en översikt över den totala blandade fordonsparken på RIO-plattformen utan att behöva komplettera med någon nödvändig hårdvara. Gör det enkelt med Mixed Fleet Bridge.

Enkel anslutning

Med några få steg är alla dina telematiksystem anslutna till RIO-plattformen.

Ingen komplettering

Du behöver inte slösa bort någon tid på verkstadsbesök och därmed inte lägga ut eller ge avkall på ytterligare kostnader.

All-In-One

På en enda plattform har du överblick över all data till din blandade flotta.

mixed_fleet_extend_browser.png

Anslutning till andra telematiksystem

Med flera telematiksystem förlorar man snabbt överblicken även om dessa ska underlätta logistikerns vardag. Det största problemet har hittills varit blandade flottor för vilka man har varit tvungen att använda ett antal telematiksystem. Med Mixed Fleet Bridge importerar du dina fordon från andra telematiklösningar till RIO.

För närvarande erbjuder vi telematiklösningar som stöder Dynafleet och Scania FleetManagement Services.

komplett funktionsutbud

Överföringen av fordonsdatan från andra telematiksystem till RIO-plattformen är långt ifrån allt. Du får även det kompletta funktionsutbudet på RIO-vagnparkmonitorn för alla dina fordon av annat märke. Lastbilar av andra märken visas med utbudet från Essentials. Så behöver det dock inte förbli: vid behov kan du enkelt och som vanligt lägga till fler RIO Services för dina fordon.

mixed_fleet_list_browser.png

Vad måste du göra?

Kontakta din leverantör

Klargöra kostnader och nödvändiga produkter för dataöverföringen med din leverantör.

Läsa dataskyddspolicyn

Här kan du läsa igenom informationen om dataskydd och garanti.

Ta kontakt med oss

Allt OK? Perfekt, då skickar du helt enkelt en förfrågan till oss.

Förutsättningar

image-devices.png

En modern enhet

Med internetanslutning och nytt operativsystem.

image-browser-cloud-solution.png

Webbläsare

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Appen MAN Driver

Med hjälp av appen MAN Driver har man möjlighet att koppla samman föraren, administratören av fordonsparken och verkstaden. Med appen har alla lastbilsförare koll på det väsentliga: Hjälp vid punktering, stöd vid kontrollen före avfärd, körtidshanteraren, navigatorn och mer.

Till appen MAN Driver

RIO Box

Telematik-hårdvaran för administration av fordonsparken.
När du tänker på digitalisering av fordonsparken är RIO-boxen själva nyckeln!

Mer om RIO Box