Svårare än så är det inte att spara bränsle

Bland kostnaderna utgör bränsleförbrukningen en stor post. Hur hög den är beror på flera olika faktorer. Det är till exempel möjligt att läsa av hur mycket bränsle som gått åt när det har regnat under en rutt.

Ta hjälp av de tillgängliga uppgifterna för att spara hållbart. Prata även med chaufförerna för att snabbt komma fram till bättre lösningar.

Ta reda på det enda du behöver göra för att spara bränsle.

placeholder_transparent_16x9.png

1. Välj ett fordon till vänster ur listan.

2. Använd den förinställda intervallen ”senaste 10 dagarna”

placeholder_transparent_16x9.png
placeholder_transparent_16x9.png

3. Välj ”Förbrukning” i det ovanstående diagrammet.

4. Plocka ut 1–2 användbara värden från listan.

  • Genomsnitt. förbrukning vid användning

  • förbrukning vid användning

  • Genomsnitt. distans för förbrukning vid användning

  • Genomsnitt. förbrukning vid körning

  • Genomsnitt. förbrukning vid stillastående

placeholder_transparent_16x9.png
placeholder_transparent_16x9.png

5. Avvik inte uppåt eller nedåt och för bort anledningarna.

  • Chaufförsbyte
  • Klimatskillnader
  • Trafikvolym
  • Extra last

Vill du prova på egen hand?!

Då är det bara att sätta igång