Monitorovanie času jazdy a odpočinku

Vďaka Timed budete mať presný prehľad o všetkých dôležitých činnostiach vašich vodičov a vďaka monitoringu času jazdy budete môcť zabezpečiť dispozíciu.

Prečo Timed?

Automatické sledovanie časov jazdy a odpočinku v reálnom čase vám zabezpečí spoľahlivú dispozíciu pre úspešné a efektívne riadenie vozidlového parku.

Vďaka Timed budete vždy vedieť, kde sa vaša zásielka práve nachádza, takže budete môcť individuálne a efektívne prispôsobiť plánovanie zákaziek a trás.

S Timed budete mať vždy prehľad o čase jazdy, odpočinku, prestávkach, pripravenosti a práci v reálnom čase.

Tým sa znížia skutočné náklady na dopravu a manuálne úsilie. 

Detailné monitorovanie časov jazdy a odpočinku

Funkcie

Majte prehľad.

Základom sú údaje z tachografu, ktoré zobrazujú všetky relevantné činnosti vodičov v prehľadnej tabuľke.

Znížte manuálne úsilie.

Časy jazdy vodičov sa prenesú automaticky. A to za deň, týždeň a dvojtýždeň

Funkcie

  • Zobrazenie činností Jazda, pripravenosť, práca, odpočinok a prestávka
  • Prenos činnosti vodiča raz za minútu
  • Zobrazenie časov jázd za deň, týždeň a dvojtýždeň
  • Zobrazenie činností v prehľadnej tabuľkea

Čo obsahuje?

Vaše výhody

  • Lepšia dispozícia vodičov
  • Prehľad o aktuálnych časoch jazdy a oddychu
  • Efektívne plánovanie trás a zákaziek
  • Predchádzanie nákladných prekročení dovoleného času jazdy

Začnite hneď teraz!

Čo potrebujete, aby ste mohli začať?

RIO Box

Potrebujete RIO Box zabudovaný do vozidla

Tachograf + karta vodiča

Digitálny tachograf so vsunutou kartou vodiča.

Chcete začať hneď?

Urobte to jednoducho teraz.

Prihláste sa a navštívte priamo RIO Marketplace. Ak ešte nie ste zaregistrovaní, stačí len niekoľko krokov, aby ste sa dostali do sveta RIO.

Dvere máte kedykoľvek otvorené.

Na platformu