Právne informácie.

Zmeny nášho produktového portfólia, ako aj všeobecných obchodných podmienok našich služieb

V spol. RIO neustále pracujeme na ďalšom vývoji a zlepšovaní našich služieb. Preto nás teší, že vám môžeme predstaviť naše prepracované trhovisko Marketplace – s novým intuitívnym dizajnom a zjednodušenou produktovou logikou.

Podrobný prehľad rozsahu funkcií budúcich služieb získate aj naďalej v popise výkonov príslušnej služby v trhovisku Marketplace.

Chceli by sme vás ešte upozorniť, že prechod služieb a s tým spojené zmeny všeobecných obchodných podmienok (VOP) sa, žiaľ, neuskutočnia koncom mesiaca. V dôsledku toho môže počas prechodnej fázy dočasne dôjsť k zaslaniu samostatných faktúr za jednotlivé služby. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a žiadame o pochopenie.

Na tejto stránke nájdete podrobný popis všetkých našich zrealizovaných zmien VOP daných služieb.

Prehľad našich noviniek:

 • Už viac žiadne služby s dvomi rôznymi názvami značky. Zo služieb RIO Essentials a MAN Essentials sa stáva jediná služba: Essentials. To isté platí pre služby MAN Compliant a RIO Compliant, ako aj MAN Perform a RIO Perform – stávajú sa z nich služby Compliant a Perform.
 • Názov služby MAN ServiceCare sa mení na MAN ServiceCare S.
 • Názov služieb MAN Maintenance a RIO Maintenance sa mení na MAN ServiceCare M.
 • Poskytovanie služby Advance (MAN Advance, ako aj RIO Advance) pozastavujeme a jej doterajšie funkcie integrujeme do iných služieb. Ak by ste si v tomto prípade na vlastnú analýzu chceli predĺžiť čas uchovania svojich údajov, môžete tak urobiť predplatením služby Perform. Čas uchovania vašich údajov v monitore vozového parku však možno predĺžiť iba predplatením služby Geo.
 • Vitajte v službe One Minute Locator: V našej novej službe One Minute Locator si môžu zákazníci zobraziť aktuálnu polohu vozidiel v minútových aktualizačných intervaloch – to už viac nie je možné v rámci služby Geo.

  Zo služby RIO Essentials sa stáva služba Essentials

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny2.1, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby MAN Essentials sa stáva služba Essentials

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
  Číslo odstránené1.2, 1.3, 3.4, 3.5, 4.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

  Zo služby RIO Complaint sa stáva služba Complaint

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.4, 5.3.5, 6.2.5, 6.2.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby RIO Complaint (do 1.8.2018) sa stáva služba Complaint

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.5, 3.4, 3.5, 4.4, 5.3.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby MAN Complaint sa stáva služba Complaint

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1.4, 2.1, 2.3, 4.4, 6.2.1
  Pridané nové číslo2.4, 2.5
  Číslo odstránené-

  Zo služby RIO Perform sa stáva služba Perform

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3.4, 3.5, 4.4, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby RIO Perform (do 1.8.2018) sa stáva služba Perform

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 3.4, 3.5, 4.4, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby RIO Timed sa stáva služba Timed

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny2.1, 2.2, 5.2, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby RIO Geo sa stáva služba Geo

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny2.1, 5.2, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo2.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby RIO Maintenance sa stáva služba MAN ServiceCare M

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.4, 6.2.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby RIO Maintenance (do 1.8.2018) sa stáva služba MAN ServiceCare M

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 7.1, 7.2
  Pridané nové číslo1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.4, 6.2.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
  Číslo odstránené-

  Zo služby MAN Maintenance sa stáva služba MAN ServiceCare M

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 5.2, 5.3.3, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 8.1
  Pridané nové číslo1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 2.5
  Číslo odstránené-

  Zo služby MAN ServiceCare sa stáva služba MAN ServiceCare S

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 5.2, 5.3.3, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 8.1
  Pridané nové číslo1.7, 2.5
  Číslo odstránené6.2.7, 8.8

  Pocket Fleet

  OpisČíslo
  Vykonané obsahové zmeny3.1, 8, 9, 10, 11
  Pridané nové číslo3.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7
  Číslo odstránené11.2, 12