Naši partneri

V spolupráci s našimi partnermi vám chceme pomôcť dosiahnuť ešte viac. Spoločne zabezpečíme ešte vyššiu mieru efektivitytrvalej udržateľnosti vašich prepravných služieb.

Lokalizácia vozidla

LOSTnFOUND

Služba fleet.tech Connect je doplnkom služby fleet.tech od spoločnosti LOSTnFOUND AG. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

NIC-place Connect

NIC-place Connect ist eine Ergänzung zu dem NIC-place Service der NIC GmbH. Erweitern Sie jetzt diese Plattform mit Daten aus unseren Services.

Angebot eines externen Partners

Sixfold Connect

Sixfold Connect je doplnkom služby Sixfold od spoločnosti Sixfold GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

TIMOCOM Connect

TIMOCOM Connect je doplnkom služby Smart Logistics System od spoločnosti TIMOCOM GmbH. Túto platformu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

Trans.eu Platform Connect

Trans.eu Platform Connect je doplnkom služby Trans.eu Plattform Service od spoločnosti Trans.eu Group S.A. Túto platformu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

CO3 Platform Connect

CO3 Platform Connect je doplnkom služby CO3 Plattform Service od spoločnosti CO3 Sp. z o.o. Túto platformu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

Plánovanie jázd a zákaziek

CarLo Connect

CarLo Connect je doplnkom služby CarLo od spoločnosti Soloplan GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

WinSped Connect

WinSped Connect je doplnkom služby WinSped od spoločnosti LIS Logistische Informationssysteme AG. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

FreightPilot Connect

FreightPilot Connect je doplnkom služby FreightPilot od spoločnosti Green Mile UG/Heuremo. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

Správa tachografov a časových údajov

DAKO TachoWeb Connect

DAKO TachoWeb Connect je doplnkom služby TachoWeb od spoločnosti DAKO GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

Golia Connect

Golia Connect je doplnkom služby Golia Online Service od spoločnosti Infogestweb s.r.l. Túto platformu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

IDHA Connect

IDHA Connect je doplnkom služby IDHA Online Service od spoločnosti IDHA Sweden AB. Túto platformu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

modulon Spesen Connect

Modulon Spesen Connect je doplnkom služby modulon Spesen Service od spoločnosti modulon Webservice GmbH. Túto platformu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

TachoManagement Connect

TachoManagement Connect je doplnkom služby TachoManagement od spoločnosti Tachografservice A/S. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

TachoPlus Connect

TachoPlus Connect je doplnkom služby TachoPlus Service od spoločnosti TachoPlus Fleet Solutions GmbH. Túto platformu teraz rozšírte o údaje z našich služieb.

Ponuka od externého partnera

VDO TIS-Web Connect

VDO TIS-Web Connect je doplnkom služby VDO TIS-Web DMM od spoločnosti Continental Automotive GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera

Hospodárne jazdenie

Tracks Connect

Tracks Connect je doplnkom služby Tracks od spoločnosti Tracks GmbH. Túto službu teraz rozšírte o údaje z našich služieb. 

Ponuka od externého partnera