Naši partneri

V spolupráci s našimi partnermi vám chceme pomôcť dosiahnuť ešte viac. Spoločne zabezpečíme ešte vyššiu mieru efektivitytrvalej udržateľnosti vašich prepravných služieb.

Lokalizácia vozidla

fleet.tech Connect

 

Používate už telematické systémy šetriace náklady fleet.tech spoločnosti LOSTnFOUND? Vďaka službe fleet.tech Connect môžete zhromažďovať a monitorovať všetky údaje o vozidlách vášho zmiešaného vozového parku na platforme RIO, a to úplne bez dodatočného hardvérového vybavenia.

Viac informácií o špeciálnych vstupných balíkoch nájdete tu.

partner_fleet_tech_connect.png

Sixfold Connect

Používate už systém Sixfold spoločnosti Sixfold GmbH? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Sixfold GmbH a predplatenie služby Geo. 

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

partner_sixfold_connect.png

Plánovanie jázd a zákaziek

CarLo Connect

Používate už službu CarLo spoločnosti Soloplan GmbH? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb.
Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Soloplan GmbH, ako aj predplatenie služby Geo a v závislosti od potreby služby Timed.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

partner_carlo_connect.png

WinSped Connect

Používate už službu WinSped® spoločnosti LIS Logistische Informationssysteme AG? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb.
Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti LIS Logistische Informationssysteme AG, ako aj predplatenie služby Geo a v závislosti od potreby službyTimed.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

partner_winsped_connect.png

FreightPilot Connect

Používate už službu FreightPilot spoločnosti Green Mile UG/Heuremo? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb.
Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Green Mile UG/Heuremo, ako aj predplatenie služieb Geo a Perform.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

partner_freightpilot_connect.png

Správa tachografov a časových údajov

DAKO TachoWeb Connect

Používate už službu TachoWeb Basic spoločnosti DAKO GmbH? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb.
Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti DAKO GmbH a predplatenie služby Compliant.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

partner_dako_tachoweb_connect.png

TachoManagement Connect

Používate už službu TachoManagement spoločnosti Tachografservice A/S? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb.
Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Tachografservice A/S a predplatenie služby Compliant.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

partner_tachomanagement_connect.png

VDO TIS-Web Connect

Používate už službu VDO TIS-Web spoločnosti Continental Automotive GmbH? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb.
Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Continental Automotive GmbH a predplatenie služby Compliant.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

partner_vdo_tis_web_connect.png

Hospodárne jazdenie

Tracks Connect

Používate už službu Tracks spoločnosti Tracks GmbH? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb.
Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Tracks GmbH a predplatenie služieb Geo a Perform.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

partner_tracks_connect.png

Kontaktný formulár