partner

FreightPilot Connect

Používate už službu FreightPilot spoločnosti Green Mile UG/Heuremo? V tom prípade si môžete túto službu rozšíriť o údaje z našich služieb. Všetko, čo budete potrebovať, je účet v spoločnosti Green Mile UG/Heuremo, ako aj predplatenie služieb Geo a Perform.

Viac informácií o partnerskej službe nájdete tu.

Ponuka od externého partnera