Analýza nasadenia vozidla pomocou MAN Bridge

Vďaka MAN Bridge využívate digitálne služby RIO Marketplace a RIO Platform aj pre svoje nákladné automobily MAN s telematickým palubným modulom 2 (TBM2).

MAN Bridge je váš štartovací balík, aby ste mohli používať digitálne služby RIO Marketplace. To vám uľahčí nástup do jednotného manažmentu vozidiel pre celý váš vozový park – aj pre inventárne vozidlá s telematickým palubným modulom 2 (TBM2). Služba MAN Bridge obsahuje aplikácie monitor vozového parku a analýza použitia.

Monitor vozového parku vám umožní prehľadné zobrazenie všetkých vašich vozidiel vrátane ich aktuálnej polohy, ktorá sa aktualizuje v 5 minútovom intervale. Analýza nasadenia vozidla zbiera relevantné údaje o dobe jazdy, spotrebe a rýchlosti na posúdenie hospodárnosti. Okrem toho MAN Bridge umožňuje prenos údajov do aplikácie Pocket Fleet.

Jednoduchá digitalizácia

S MAN Bridge prinášate vašim existujúcim vozidlám s telematickým modulom vozidla 2 (TBM2) aktuálny digitálny štandard.

Monitorovanie vozových parkov pre nové a existujúce vozidlá

Aktivovanie služby MAN Bridge zjednotí a zjednoduší riadenie celého vášho vozového parku.

Prechod z MAN TeleMatics na platformu RIO

Funkcie a rozhrania MAN TeleMatics nemožno po aktivácii služby MAN Bridge ďalej využívať. Okrem toho, zo systému MAN TeleMatics nebudú na platformu RIO prevzaté žiadne údaje histórie.

Po objednaní služby MAN Bridge si prostredníctvom RIO Marketplace môžete objednať ďalšie spoplatnené služby. Všimnite si, prosím, že v rámci iných služieb môže dôjsť k obmedzeniam funkcií. Detailné informácie o jednotlivých obmedzeniach získate na príslušnej stránke služby v RIO Marketplace.

man_bridge_browser.png

Kontrola rozhrania Application Programming Interface (API)

Pred inštaláciou služby MAN Bridge si, prosím, skontrolujte aktuálne pripojenie vášho rozhrania (API). Cez API sú na platformu MAN TeleMatics pripojené externé systémy, ako napríklad logistický softvér alebo vlastné aplikácie. V prípade nekompatibilného rozhrania API hrozí, že už nebude možné nadviazať spojenie s externými systémami.

Aplikácia MAN Driver

Aplikácia MAN Driver zabezpečuje prepojenie vodiča, správcu vozového parku a autodielne. S touto aplikáciou majú vodiči nákladných automobilov pri sebe všetko, čo budú potrebovať: asistenciu pri poruchách, podporu pri kontrole odjazdu, správcu jazdných časov, navigáciu a oveľa viac.

Prejsť na aplikáciu MAN Driver

Essentials

Prehľad o najdôležitejších informáciách o vozidle! Vďaka bezplatnej základnej službe Essentials budete vždy poznať aktuálnu polohu svojho vozového parku a získate podrobné informácie o výkone vozidla, časoch jázd a prestojov, ako aj priemernej spotrebe paliva.

Viac o službe Essentials

RIO Box

Telematický hardvér na správu vášho vozového parku.
Ak uvažujete o digitalizácii svojho vozového parku, kľúčom k nej je zariadenie RIO Box!

Viac o zariadení RIO Box