One Minute Locator sledovanie vozidla

Pomocou One Minute Locator rozšírite funkcie bezplatného základného balíka Essentials a v dôsledku toho skrátite interval, v akom sa cez GPS zisťuje lokalita vozidla, z 15 minút na jednu minútu. Tak máte neustále prehľad o polohe vozidla a môžete včas zasiahnuť, ak je potrebná zmena trasy napríklad pre zvýšenú intenzitu dopravy alebo by sa mala uplatniť. Pre zvlášť vysokú flexibilitu dostávate aktuálnu polohu vozidla aj mobilne cez aplikáciu Pocket Fleet.

one_minute_map_browser.png

Skrátený interval GPS sledovania

Na zaistenie optimálneho plánovania v dispozícii vášho vozového parku je dôležité mať prehľad o presnej lokalite vozidla. V prípade zvýšenej intenzity dopravy alebo krátkodobých uzavretí ciest môžete rýchlo zasiahnuť a naplánovať alternatívnu trasu, aby ste mohli dodávať presne a spoľahlivo.

One Minute Locator, doplnková funkcia pre základný balík Essentials, zvyšuje frekvenciu, v akej sa zisťujú súradnice GPS lokality vozidla a odosielajú sa každú minútu.

Okrem toho rozširuje Service One Minute Locator funkcie služby Geo.

Precízne sledovanie vozidla vám uľahčí plánovanie trasy, keď váš disponent vždy vie, kde sa vozidlo aktuálne nachádza. Údaje o prejdenej trase môžu byť užitočné aj dodatočne, keď má byť trasa napríklad efektívnejšie upravená alebo sa musí poskytnúť dôkaz v prípade dopravného priestupku.

Porovnanie služieb

 EssentialsOne Minute LocatorGeo
Znázornenie polohy nákladných vozidiel v reálnom čase na mape alebo ako tabuľkové zobrazenie každých...15 min.1 min.15 min.
História jazdy za...10 dní10 dní25 mesiacov
Najdôležitejšie údaje o vozidle a vodičovi v reálnom čase
rýchlosť, hladina paliva v nádrži, meno vodiča atď.
Údaje na mape
vyhľadávanie adresy, dopravné podmienky a obmedzenia, obmedzený prejazd ulicami, aktuálna dopravná situácia
Historické udalosti v dopravnej histórii
striedanie vodičov, začiatok a koniec jazdy, prejdenie cez hranice atď.
Prehľad všetkých historických polôh a udalostí v tabuľke
vrátane exportu údajov (XLS, CSV)
Plánovanie trás pre nákladné vozidlá
tolerancia štandardných rozmerov nákladného vozidla, tolerancia používateľských rozmerov, zohľadnenie dopravných obmedzení, výpočet mýtnych poplatkov
Points of Interest (POI) používateľa na mape získané zo systému
vrátane importu POI používateľa
Geofencing
kruh a polygón
Zdieľanie pozície
Zdieľanie údajov o polohe vozidla so zákazníkmi

Predpoklady

image-rio-box.png

RIO Box

Potrebujete RIO Box zabudovaný do vozidla.

image-devices.png

Moderné koncové zariadenie

S pripojením na internet a novým operačným systémom.

image-browser-cloud-solution.png

internetový prehliadač

Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Aplikácia MAN Driver

Aplikácia MAN Driver zabezpečuje prepojenie vodiča, správcu vozového parku a autodielne. S touto aplikáciou majú vodiči nákladných automobilov pri sebe všetko, čo budú potrebovať: asistenciu pri poruchách, podporu pri kontrole odjazdu, správcu jazdných časov, navigáciu a oveľa viac.

Prejsť na aplikáciu MAN Driver

Essentials

Prehľad o najdôležitejších informáciách o vozidle! Vďaka bezplatnej základnej službe Essentials budete vždy poznať aktuálnu polohu svojho vozového parku a získate podrobné informácie o výkone vozidla, časoch jázd a prestojov, ako aj priemernej spotrebe paliva.

Viac o službe Essentials

RIO Box

Telematický hardvér na správu vášho vozového parku.
Ak uvažujete o digitalizácii svojho vozového parku, kľúčom k nej je zariadenie RIO Box!

Viac o zariadení RIO Box