Telematický hardvér pre jednoduchú správu vozového parku

Ak uvažujete o digitalizácii svojho vozového parku, kľúčom je RIO Box.

RIO Box tvorí rozhranie medzi vaším vozidlom a platformou RIO. Prenesené údaje vozidla sa inteligentne zhromažďujú na tejto platforme a sú vám k dispozícii vo forme používateľsky priateľských digitálnych služieb. RIO Box vám tak umožní spravovať vozový park ešte efektívnejšie, nezávisle od výrobcu a pre celý váš vozový park. Spolu s produktom RIO Box získate po zaregistrovaní vašich vozidiel balík Essentials inklusive a prostredníctvom RIO Marketplace si môžete podľa potreby doobjednať ďalšie digitálne služby.

Sériovo vo všetkých nákladných automobiloch MAN

RIO Box je sériovo zabudovaný vo všetkých nákladných automobiloch MAN. Vďaka tomu okamžite profitujete z digitálnych služieb na platforme RIO.

Na tabuľku dostupnosti

RIO Box je nezávislý od značky

RIO Box je možné ľahko a jednoducho dodatočne nainštalovať do vozidiel všetkých výrobcov. Tak máte celý svoj vozový park neustále pod kontrolou.

Bezplatné telematické služby

Ak je vo vozidle vstavaný RIO Box, je možné okamžite získať prístup na bezplatný základný balík Essentials. Dodatočné služby sa dajú jednoducho objednať prostredníctvom RIO Marketplace bez zmluvnej viazanosti.

rio_box_on_table.png

Čo je RIO Box

RIO BOX, ktorý je rovnako veľký ako šachta DIN, je výkonná riadiaca jednotka vozidla. Po inštalácii si už nemusíte robiť starosti s dodatočným hardvérom.

RIO Box udržuje neustále spojenie medzi vaším vozidlom a platformou RIO. Údaje sa tak zhromažďujú prostredníctvom zbernice CAN alebo rozhrania FMS vášho vozidla a prenášajú sa na platformu. Cez mobilnú rádiovú sieť (2G, 3G, 4G) sa na platformu RIO odosielajú napr. informácie o spotrebe paliva, údržbe alebo aktuálnej polohe.

Rovnako ako pri všetkých komponentoch úžitkového vozidla je aj tu dôležitou otázkou údržba. Touto otázkou sa však už nemusíte zaoberať. Zaistíme, aby bol RIO Box vždy vybavený najnovším softvérom. Pomocou Updates-Over-the-Air sa aktualizácie uskutočňujú prostredníctvom bezdrôtového rozhrania.

Štandardná dostupnosť

Pre nákladný automobil

Od 01.01.2018 sériovo vo všetkých nákladných automobiloch MAN Euro 6c, s výnimkou TGL, TGM a TGS Chassis (s voliteľnou možnosťou objednania)

Pre autobus

Od 01.10.2019 sériovo vo všetkých autobusoch MAN, s výnimkou autobusu MAN Chassis.

Dovybavenie produktom RIO Box

Náš RIO Box je nezávislý od značky! Náš telematický hardvér je tak k dispozícii nielen pre vozidlá MAN, ale možno ho dodatočne nainštalovať aj vo všetkých nákladných automobiloch cudzích značiek. RIO Box je možné dodatočne nainštalovať prostredníctvom jedného z mnohých servisných miest MAN. Na značke nákladného automobilu nezáleží.

Aby však RIO Box mohol bezproblémovo zaznamenávať údaje vo vozidle, musí byť splnených niekoľko technických predpokladov. Tieto technické predpoklady skontrolujeme v prípade produktu RIO radi za vás. Potrebujeme vašu pomoc iba s rozhraním FMS. Túto funkciu musí povoliť výrobca vášho vozidla.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa dovybavenia, obráťte sa na tím popredajných služieb RIO After Sales, ktorý bol špeciálne zostavený v súvislosti s inštaláciou produktu RIO Box. Radi Vám poskytneme komplexné informácie.

rio_box_retrofit.png

Ak chcete začať

Kontaktovať

Požiadavku preberie náš tím popredajných služieb.

Požiadanie prostredníctvom e-mailu

Zodpovedanie otázok

Opýtame sa vás na niekoľko otázok týkajúcich sa technickej špecifikácie vašich vozidiel.

Inštalácia RIO Box

V spolupráci s certifikovaným servisným miestom MAN potom vybavíme vaše vozidlá produktom RIO Box.