Doby jazdy a odpočinku pod kontrolou

Profesionálne disponujte údajmi v reálnom čase.

Okamžite potvrdiť zákazky

Kedy ste naposledy odmietli zákazku s vedomím, že už nemáte k dispozícii žiadneho vodiča? Alebo ešte horšie: Zákazku ste prijali a potom ste mali problém nájsť voľného vodiča? To sa s RIO už viac nestane. Spoľahlivo vám ponúkame aktuálny stav aktivity každého vodiča – presne na minútu.

Tak prebieha efektívna správa vozového parku s časmi jazdy a odpočinku v reálnom čase.

Timed
timed_bars_desktop_right.png

Okamžite si pozrieť aktivity vašich vodičov

Okrem časov jazdy a odpočinku vám ponúkame prehľad ďalších aktivít vašich vodičov.

Stav vodičov

Prehľad aktivít „Šoférovanie“, „Odpočinok“, „Pripravenosť“ a „Práca“.

Aktuálne údaje

Údaje sa aktualizujú v minútovom takte – vždy pracujete s údajmi v reálnom čase.

Dostupnosť

Máte prehľad o časoch jázd za deň, týždeň a dvojtýždeň. Spätná pôsobnosť možná do 90 dní.

Presvedčili sme vás?

Spustite teraz bezplatne!

Žiadne riziko

Spoplatnené služby je možné zarezervovať a vypovedať každý deň.

Žiadna investícia

Služba Essentials je pre vás už bezplatne vytvorená.

Nezávislý systém

Všetky riešenia a služby sú koncipované pre zmiešaný vozový park.

Môžete rovno začať

Nemusíte si sťahovať žiadny softvér a môžete ihneď začať.