Plánovanie trás a zákaziek

Inteligentný softvér preplánovanie trás a zákaziek

dispatch_landingpage_desktop_left.png

Informácie o vašich trasách: Plánovanie trasy celkom jednoducho

Nezáleží na tom, ako dobré je vaše plánovanie, práve v bežnom dni špedícií neustále dochádza k zmenám alebo nepredpokladaným oneskoreniam, ktoré obrátia kompletný plán trasy vášho vozového parku.

Preplánovanie a koordinácia týchto zmien stojí veľa času, ktorý by ste mali investovať do prijatia a plánovania nových zákaziek. Preto si nechajte pomôcť platformou RIO.

Náš softvér založený na cloude zjednodušuje vaše plánovanie trás a zákaziek, aby ste sa mohli starať o dôležité veci.

Aké riešenia existujú?

Riešenia plánovania trás a zákaziek

S našimi službami ponúkame rôzne digitálne služby, aby sme vám pomohli vo vašom bežnom obchodnom dni. Jednoducho si vyberte požadované služby RIO presne na daný deň a vozidlo. Celkom jednoducho a individuálne pre vaše požiadavky.

Plánovanie trasy

Spravujte prichádzajúce zákazky, plánovanie trasy a rýchle disponovanie trás vodičom cez aplikáciu.

K službe Dispatch
Minimalizácia výpadkov

Plánovanie časov prestoja a údržby s digitálnou diaľkovou diagnostikou komponentov údržby.

K službe RIO Maintenance
Zostávajúci čas jazdy

Automatické monitorovanie aktivít vodiča, ako časy jazdy, odpočinku, prestávky, pripravenosti a pracovné časy.

K službe Timed
Plánovanie trasy

Využite plánovanie trasy nákladného automobilu, aby ste našli najrýchlejšiu cestu do cieľa a vypočítali cestné poplatky.

K službe Geo

Presvedčili sme vás?

Spustite teraz bezplatne!

Žiadne riziko

Spoplatnené služby je možné zarezervovať a vypovedať každý deň.

Žiadna investícia

Služba Essentials je pre vás už bezplatne vytvorená.

Nezávislý systém

Všetky riešenia a služby sú koncipované pre zmiešaný vozový park.

Môžete rovno začať

Nemusíte si sťahovať žiadny softvér a môžete ihneď začať.