Systémy riadenia dopravy

Zosieťujte váš systém riadenia dopravy s platformou RIO.

Žiadna komunikácia medzi disponentom a vodičom

Bežný deň vašej špedície je komplexný. Disponent musí žonglovať s viacerými systémami, aby spravoval prichádzajúce zákazky, plánoval trasy, priradil vodičovi trasu a aby bol pre zákazníka vierohodný. Z dlhodobého hľadiska je to dosť únavné.

Preto optimalizujte vaše plánovanie zákaziek prostredníctvom integrácie vášho TMS do RIO

  • Bezproblémová integrácia existujúceho TMS cez všetky dostupné rozhrania
  • Prehľad všetkých informácií bez potreby využívania ostatných systémov
  • Priame postúpenie informácií o trase a zákazke vodičovi
  • Spätné získanie relevantných informácií o stave od vodiča priamo do TMS
  • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov na základe rýchlej výpovednej schopnosti
Tu sa dozviete viac o našich službách
dispatch_mobile_right_top.png

Profitujte z integrovaného TMS

Flexibilné použitie systému

Sami rozhodnete, ktorý plánovací systém by ste chceli integrovať.

Lepší tok informácií

Transparentný a rýchly tok informácií medzi backoffice-om a vodičom.

Bezchybné plánovanie trasy

Už žiadne chyby v plánovaní trasy, pretože sú dostupné všetky dôležité informácie.

Presvedčili sme vás?

Spustite teraz bezplatne!

Žiadne riziko

Spoplatnené služby je možné zarezervovať a vypovedať každý deň.

Žiadna investícia

Služba Essentials je pre vás už bezplatne vytvorená.

Nezávislý systém

Všetky riešenia a služby sú koncipované pre zmiešaný vozový park.

Môžete rovno začať

Nemusíte si sťahovať žiadny softvér a môžete ihneď začať.