Staňte sa súčasťou RIO.

S vami ako partnerom má RIO ešte väčší zmysel. Spoločne zistíme, ktorá forma spolupráce je pre vás najatraktívnejšia.

ZÁSADY PARTNERSTVA RIO.

Zdieľajte údaje, vytvárajte pridanú hodnotu!

Spojte svoj svet so svetom RIO. Ak budeme spoločne lepšie využívať naše údaje, naši zákazníci budú mať dvojnásobný úžitok - ak si to želajú. Ako to funguje a aké rozhrania ponúkame zistíte tu.

Naše rozhrania môžu poskytnúť nasledujúce údaje

Pozícia

Ponúkame vám možnosť načítať údaje o polohe z vozidiel a iných aktív do jednej minúty.

Počet najazdených
kilometrov

Požiadajte o aktuálny počet najazdených kilometrov vozidla.

Rýchlosť

Akou rýchlosťou ide vozidlo po ceste? Tieto informácie dostanete od nás.

Časy jazdy
a odpočinku

Obdržte informácie o aktivitách vašich vodičov minútu po minúte.

Údaje z tachografu
a karty vodiča

Tieto údaje vám poskytneme.

Hladina paliva v nádrži
a spotreba paliva

Koľko zostáva v nádrži? Koľko paliva vozidlo využíva? Povieme vám to.

Celková hmotnosť

Získajte informácie o celkovej hmotnosti vozidla a, ak sú k dispozícii, o zaťaženiach nápravy.

Údaje motora

Získajte prístup k údajom o motore, ako je napr. počet otáčok.

Vedľajší pohon

Informujte sa o stave pomocného pohonu.

Chapter image RIO Partner Vorteile

Stať sa partnerom

Našim partnerom ponúkame maximálnu flexibilitu. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Ak bude integrácia úspešná, budeme účtovať prístup k rozhraniu na aktívum za mesiac. To najlepšie: Počas prvých troch mesiacov budete bezplatne používať rozhranie pre svojho prvého zákazníka.

FÜNF SCHRITTE ZUM ERFOLG

KROK 1
Vyplňte formulár pre žiadosť o rozhranie. 

KROK 2
Vašu žiadosť okamžite spracujeme a pošleme vám ponuku.

KROK 3
Ak ste s ponukou súhlasili, dostanete popis rozhraní a prístupové údaje pre vozidlový park nášho prvého spoločného zákazníka.

RIO požiada o súhlas s používaním osobných údajov našich spoločných zákazníkov.

KROK 4
Nakoniec jednoducho integrujete rozhrania do vášho systému. Teraz môžete úspešne načítať prvé údaje o zákazníkoch.

KROK 5
Po úspešnej integrácii prvých zákazníkov budete zaradení medzi partnerov v Marketplace.

Ako partner RIO môžete využívať nové zákaznícke segmenty a spojiť sa s ďalšími odborníkmi. Môžete flexibilne určovať ceny vašich služieb a efektívne škálovať.

Požiadať o rozhranie.