Správa vozového parku ľahko vytvorená

Vhodný softvér pre vášho správcu vozového parku.

essentials_desktop_left.png

Optimalizujte svoju správu vozového parku

Práve ako prevádzkovateľ malého vozového parku ste pod vysokým tlakom. Konkurencia je enormná a pri malých maržiach v logistickom odvetví musíte váš obchod prevádzkovať čo najefektívnejšie. My zo spoločnosti RIO vám pritom pomôžeme. U nás získate všetky nástroje na optimálne spravovanie vášho vozového parku a súčasne na optimalizáciu obchodných procesov. Softvér založený na webe ponúka rôzne digitálne služby, ktoré si individuálne zarezervujete v závislosti od modelu obchodu a môžete ho vyúčtovať na deň presne. Tak môžete kedykoľvek optimálne používať váš vozový park.

Riešenia pre správu vozového parku

U nás nájdete úplne individuálne softvér vhodný pre vás. Ponúkame riešenia na cloudovom základe pre tieto oblasti:

Lokalizácia vozidla

Často nie je vodič zastihnuteľný na telefóne, keď sa zákazník pýta na príchod nákladu. Teraz viete podať informácie – od stola.

K sledovaniu vozidiel

Riadenie údržby

Neplánované výpadky nákladného automobilu môžu rýchlo spôsobiť problém. S platformou RIO môžete predpokladať časy údržby a lepšie ich naplánovať.

K správe údržby

Časy jazdy a odpočinku

Všetky aktivity vašich vodičov v reálnom čase. Tak môžete lepšie naplánovať nasadenie vašich vodičov a efektívnejšie priradiť trasy.

K časom jazdy a oddychu

Správa tachometra

Splňte zákonné požiadavky od stola – pomocou manuálneho sťahovania údajov tachografu.

K správe tachografu

Aplikácie na cesty

Platforma RIO je k dispozícii aj do vrecka. S našou aplikáciou môžete aj mobilne prezerať dôležité funkcie platformy RIO.

K aplikáciám

Plánovanie trás a zákaziek

Spravujte vaše zákazky a priraďte ich vašim trasám. S našou aplikáciou získava vodič tieto informácie aj priamo v reálnom čase.

K plánovaniu trasy a objednávok

Hospodárne šoférovanie

Šoférujú vaši pracovníci už hospodárne alebo by sa mohol ich jazdný štýl optimalizovať? Transparentné analýzy jazdy a náhľady sú k dispozícii tu.

K ekonomicky efektívnej jazde

Prepravné riadiace systémy

Chcete zapojiť vaše TMS do platformy RIO a vymieňať informácie medzi systémami? Rovno skontrolujte, ktoré partnerské pripojenia už ponúkame.

K systémom správy dopravy

Riadenie mobilných koncových zariadení

Moderné mobilné zariadenia sú neuveriteľne inteligentné. Na prácu potrebujú najčastejšie iba zopár funkcií. Tu môže množstvo možností rýchlo rozptýliť a stáť zbytočne veľa času. Čarovné slovko tu znie: správa mobilných zariadení.

Raz zriadené na smartfóne alebo tablete a môžete sa rozhodnúť, ktorá funkcia je používateľovi k dispozícii a ktorá nie.

Zistite viac o tomto rozsiahlom výrobku.

K službe RIO 4Mobile
rio-hardware-shop-700x400.png

Produktové novinky, poznatky z odvetvia a podujatia jednoducho prostredníctvom e-mailu

S naším newsletterom dostávate vždy najlepšie informácie.