Popis funkcí služby MAN eManager M

Všeobecné informace

MAN eManager M nabízí uživateli možnost detailně analyzovat procesy nabíjení a vybíjení baterie a spotřeby energie u svých elektromobilů.

V záložce „Přehled“ získá uživatel nejen souhrn informací o stavu nabití svých vozidel a přehled o tom, které doby odjezdu jsou jako další aktuální, ale může také ve sloupcových diagramech analyzovat hodnoty spotřeby a rekuperace jednotlivých nebo několika vozidel.

V záložce „Historie“ může uživatel volit mezi historií baterie a spotřeby a může si nechat zobrazit příslušné procesy nabíjení a vybíjení v určitém časovém úseku a zvolená vozidla.

Historie baterie obsahuje všechny informace, které se týkají baterie, jako např. nabíjecí a vybíjecí proudy, napětí baterie, závady nabíjení a některé další pomocné hodnoty k analýze chování baterie. Historie nabízí kompletní přehled o chování baterie a možných časových změnách.  
V historii spotřeby může uživatel sledovat poměr spotřeby energie dělený na pohon, klimatizaci a vedlejší spotřebiče. Díky uloženým venkovním teplotám je možná snadná interpretace spotřebních hodnot klimatizace a tyto hodnoty do budoucna u nasazení vozidla snížit cíleným použitím klimatizace. V analýze spotřeby se paralelně uvádí také výkon rekuperace. Pomocí rekuperace je možné výrazně zvýšit zbývající dojezd vozidla a zvýšit tak energetickou účinnost.

Kromě historických vyhodnocení nabízí služba MAN eManager M také rozšíření funkcí ve správě nabíjení vozidla (v porovnání se službou MAN eManager S). Stav nabití baterie v % a zbývající kapacita baterie v km je doplněna o údaj v kWh. Dále je také zobrazena informace o tom, která vozidla aktuálně jezdí, a měla by se tak nacházet na trase, a která nejezdí. Uživatel tak má kdykoliv přehled o svém kompletním vozovém parku a přesně ví, která vozidla mají jaký stav nabití a jakou úroveň nabití baterie a která z těchto vozidel se právě nachází v režimu jízdy.

Službu MAN eManager M je možné zakoupit pro MAN Lion’s City E.
Aby služba vstoupila v platnost, je nutné, aby bylo vozidlo za účelem potřebné konfigurace dostupné přes rádiové spojení.

Přehled funkcí

Po úspěšné aktivaci služby MAN eManager M můžete využívat následující služby MAN eManager M pro MAN Lion’s City E.

Údaje o vozidlech v historii jsou k dispozici až od příslušného dne objednávky služby každého vozidla. Historie je k dispozici zpětně maximálně do 12 měsíců.

Funkčnost / data

MAN Lion’s City E

Grafy vyhodnocení v záložce „Přehled“

 • Celkové spotřební hodnoty pro pohon, vedlejší spotřebiče a klimatizaci v kWh
 • Hodnoty rekuperace
 • Ujetá vzdálenost v km

Uživatel může při zobrazení grafů zvolit jedno nebo několik vozidel a časový úsek nejméně jeden den až maximálně 12 měsíců

X

Historie vysokonapěťového akumulátoru pro procesy nabíjení a vybíjení (záložka „Historie“)

 • Doba trvání nabíjení/vybíjení
 • Zobrazení závad při nabíjení a zpoždění v historii
 • Kapacita vysokonapěťového akumulátoru v km / kWh a stav vysokonapěťového akumulátoru v % na počátku příslušného procesu
 • Přijaté/vybité množství energie v kWh
 • Nabíjecí a vybíjecí proudy v ampérech (průměr, min., max.)
 • Napětí vysokonapěťového akumulátoru ve voltech (průměr, min., max.)

Uživatel může při zobrazení historie baterie zvolit jedno nebo několik vozidel a časový úsek nejméně jeden den až maximálně zpětně 12 měsíců.

X

Historie spotřeby pro procesy nabíjení a vybíjení (záložka „Historie“)

 • Doba trvání nabíjení/vybíjení
 • Přijaté/vybité množství energie v kWh
 • Celková spotřeba v kWh
 • Použitá energie (spotřeba) pro pohon, vedlejší spotřebiče a klimatizaci v kWh
 • Venkovní teplota ve °C (průměr, min., max.)
 • Ujetá dráha pro procesy vybíjení v km

Uživatel může při zobrazení historie spotřeby zvolit jedno nebo několik vozidel a časový úsek nejméně jeden den až maximálně zpětně 12 měsíců.

X

Rozšířené aktuální informace o vysokonapěťovém akumulátoru

 • Kapacita baterie v km a kWh
 • Stav baterie v %
 • Jízdní stav (vozidlo je na trase)

X

Informace o přenosu dat

Všechny datové body, které jsou obsaženy v rozšířeném funkčním rozsahu služby MAN eManager M, jsou do systému RIO přenášeny při zapalování nebo v režimu nabíjení každých 5 minut. Aktuálnost zobrazených informací může uživatel kdykoliv sledovat pomocí časového razítka v tabulce.

Technické předpoklady

Chcete-li využívat službu MAN eManager M, musí být vozidla vybavena následujícím způsobem:

MAN Lion’s City E

Použití RIO Boxu
(jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb)

X

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

ePTM (electric Power Train Manager)

X

Vybavení pracoviště uživatele:

 • desktopový počítač (nedodává MAN) s aktuálním operačním systémem a moderním webovým prohlížečem v aktuální verzi.

Stav: 19. 9. 2022