Ochrana údajů

1. Obecné informace

a) Úvod

Ochrana vašich osobních práv při zpracování osobních údajů je pro společnost TB Digital Services GmbH (TBDS) důležitá. Osobní údaje, které zadá návštěvník našich internetových stránek, zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními země, v níž sídlí oddělení zpracovávající údaje. 

Dále se podniky skupiny MAN závaznou směrnicí koncernu zavázaly k rozsáhlé a jednotné ochraně osobních údajů. Tato směrnice zajišťuje v rámci skupiny MAN po celém světě úroveň ochrany, která je srovnatelná s ochranou v Německu a Evropské unii. 

Dále jsou naši zaměstnanci povinni dodržovat mlčenlivost a ochranu poskytnutých osobních údajů.

b) Odpovědné místo a kontaktní osoba

Odpovědné místo ve smyslu práva na ochranu vašich údajů je TBDS.

V případě obecných dotazů a dotazů týkajících se ochrany údajů kontaktujte příslušnou kontaktní osobu, která je uvedena v rubrice „Kontakt“ nebo v tiráži. 

2. Informace o této webové stránce

Těmito upozorněními k ochraně údajů vás informujeme o tom, jak a které osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme při vaší návštěvě této webové stránky. 

„Osobní údaje“ jsou přitom všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu. Jako identifikovatelná se označuje fyzická osoba, kterou je možné identifikovat přímo nebo nepřímo, obzvláště pomocí přiřazení k charakteristice jako je jméno, identifikační číslo, údaje o místě, online-charakteristika nebo jeden nebo několik speciálních znaků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

Níže uvedená upozornění neplatí pro podniky, které společnost TB Digital Services GmbH nevlastní nebo nekontroluje a ne pro osoby, které společnost TB Digital Services GmbH nezaměstnává nebo nepověřuje.

3. Shromažďování obecných informací a anonymních uživatelských údajů

Při návštěvě naší webové stránky jsou automaticky shromažďovány obecné informace. Obsahem těchto informací je druh použitého prohlížeče, použitého operačního systému, název domény vašeho poskytovatele internetového připojení, webová stránka, již u nás navštívíte a technické informace vztahující se k návštěvě (metoda https/http, verze https/http, stavový kód https/http, délka přenášených dat) a podobně. Přitom se jedná výhradně o informace, z nichž nelze odvodit žádné závěry vztahující se k vaší osobě. Kromě toho jsou tyto údaje generovány také při přístupu na každou jinou internetovou stránku. Zde se tedy nejedná o specifickou funkci této webové stránky. 

Informace tohoto druhu se shromažďují výhradně anonymně a jsou z naší strany statisticky vyhodnocovány. Čím lépe pochopíme vaše přání, tím rychleji najdete na našich webových stránkách požadovanou informaci.

4. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

a) Jednoduchá navigace na webové stránce

Při návštěvě našich stránek ukládají naše internetové servery standardně vaši IP adresu, z níž se připojujete a také datum a čas návštěvy.

b) Použití internetových aplikací

Při použití našich internetových aplikací mohou být navíc uloženy i informace nutné pro efektivní využívání těchto aplikací (jazyk, ID sezení, krok konfigurátoru, vybraná data v rámci konfigurátoru).

c) Registrace pomocí formulářů online

Další osobní údaje jsou shromažďovány jen tehdy, pokud nám je sami dobrovolně poskytnete a pokud je to potřebné k příslušnému účelu např. v rámci registrace (ID uživatele), předplatného, ankety, soutěže o ceny nebo k provedení smlouvy.

d) Používání souborů cookies

Cookie je malý soubor, který je uložen na vašem koncovém zařízení a obsahuje data, jako je například osobní nastavení stránek nebo přihlašovací informace. Tento soubor vytváří a posílá webový server, se kterým jste prostřednictvím svého webového prohlížeče navázali spojení. Obecně používáme cookies pro analýzu zájmů na našich stranách i pro zlepšování uživatelského komfortu našich webových stran. Naše webové stránky můžete zásadně vyvolávat i bez cookies. Pokud chcete užívat naše webové stránky v plném rozsahu a komfortu, měli byste akceptovat alespoň ty cookies, které umožňují použití určitých funkcí nebo zvyšují komfort užívání. Společnost TB Digital Services GmbH používá cookies za účelem zlepšení, zefektivnění a zabezpečení své nabídky. Naše Cookies nezahrnují žádné osobní informace. 

Při užívání našich stránek, jestliže jsou cookies dle nastavení vašeho prohlížeče akceptovány, jste s použitím těchto cookies srozuměni. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, že automaticky akceptuje všechny cookies. Nicméně máte možnost svůj prohlížeč nastavit tak, aby se cookies před uložením zobrazily, aby byla akceptovány jen některé cookies nebo byly cookies obecně odmítnuty.

Upozorňujeme vás, že změna nastavení se týká pouze příslušného prohlížeče. Pokud používáte různé prohlížeče nebo změníte koncové zařízení, musíte nastavení provést znovu. Navíc můžete cookies kdykoli ze svého paměťového média smazat. Informace o nastavení cookies, jejich změnách a mazání získáte pomocí nápovědy k vašemu webovému prohlížeči.

Níže naleznete seznam nejčastěji používaných druhů souborů cookies a jejich účel použití.

 

Cookies sezení
Když jste aktivní na některé webové stránce, ukládá se v paměti vašeho počítače dočasná cookie, ve které je uložen kód sezení, aby se např. při změně stránky zabránilo tomu, abyste se museli znovu přihlašovat. Cookies sezení se po odhlášení smažou nebo pozbudou své platnosti, jakmile vaše sezení automaticky vyprší.

 

Permanentní nebo protokolová cookies   
Permanentní nebo protokolová cookie ukládá ve vašem počítači soubor po určenou dobu. Díky těmto cookies si webové stránky pamatují při příští návštěvě vaše informace a nastavení. To vede k rychlejšímu a pohodlnějšímu přístupu, protože např. nemusíte vždy znovu provádět nastavení jazyka pro daný portál. Po překročení doby použitelnosti se cookie automaticky smaže, když navštívíte webovou stránku, která ji vytvořila.

 

Cookies první strany
Jsou umisťovány samotnou webovou stránkou (stejná doména jako v adresním řádku prohlížeče) a mohou být čteny pouze touto webovou stránkou. Tyto cookies se zpravidla používají k ukládání informací (např. vaše nastavení), která se použijí při další návštěvě webové stránky. 

 

Cookies třetích stran
Cookies třetích stran pocházejí od jiných poskytovatelů, než je provozovatel webové stránky. Mohou být například používány ke shromažďování informací pro reklamu, uživatelsky specifikované obsahy a webové statistiky.

e) Služba Google Analytics

Naše internetové stránky využívají funkci Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics také využívají cookies. Jedná se přitom o cookies samotné společnosti Google (Google Analytics cookies) a o takzvané cookies třetích stran (DoubleClick cookies). Informace o vašem využívání této internetové stránky získané pomocí těchto cookies (včetně vaší IP adresy) jsou předávány serveru Google, Inc. v USA, kde jsou ukládány. Google tyto informace používá, aby nám mohl poskytovat vyhodnocení používání těchto internetových stránek, sestavovat zprávy o aktivitách probíhajících na stránkách a aby nám mohl poskytovat další služby spojené s užíváním internetových stránek nebo s využíváním internetu, zvláště funkce zobrazování reklamy a remarketing, přehledy zobrazení v reklamní síti Google, manažera proklikávacích kampaní nebo demografické přehledy a zájmové skupiny z Google Analytics. Google může tyto informace předávat třetím osobám, je-li to právně vyžadováno nebo pokud třetí osoba provádí zpracování těchto informací na základě vzájemného smluvního vztahu. Google v žádném případě nespojuje vaši IP adresu s ostatními shromážděnými údaji. 

Používáním těchto internetových stránek vyslovujete souhlas se zpracováním údajů shromážděných prostřednictvím společnosti Google shora uvedeným způsobem a za shora uvedeným účelem. Rádi bychom vás upozornili, že naše internetové stránky za účelem zlepšení ochrany údajů používají Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()". IP adresy jsou tedy ukládány a zpracovávány jen ve zkrácené formě. Tím se při analýze využívání našich internetových stránek vylučuje jakákoli přímá osobní identifikace. Nastavení Google Analytics cookies můžete zakázat prostřednictvím rozšířených možností vašeho prohlížeče. Tím můžete využít svého práva odmítnout ukládání, zpracování a využívání vašich údajů prostřednictvím Google Analytics s účinností do budoucna. Za tímto účelem si můžete nainstalovat doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics. Tím zabráníte ukládání informací o vašich návštěvách internetových stránek prostřednictvím Google Analytics. 

Další informace a pokyny ke stažení a k instalaci tohoto doplňku pro deaktivaci naleznete na stránce tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternativně a dodatečně pro uživatele s mobilními zařízeními můžete použít Opt-Out-Cookie. Kliknete-li na tento odkaz, bude provedeno nastavení cookies a vy již nebudete sledováni prostřednictvím Google Analytics. Pro zákaz sledování prostřednictvím Google Analytics klikněte sem.

Službu Google Analytics pro zobrazování reklam můžete deaktivovat nebo můžete zobrazování reklam přizpůsobit prostřednictvím následujícího nastavení: https://www.google.de/settings/ads.

f) Google Doubleclick

Doubleclick by Google je služba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google používá tzv. cookies k prezentaci reklamních inzerátů, které jsou pro vás relevantní. Vašemu prohlížeči je přitom přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID) za účelem kontroly, které reklamy byly ve vašem prohlížeči zobrazeny a které reklamy byly vyvolány. Cookies nezahrnují žádné osobní informace. Použití souborů cookies DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským internetovým stránkám pouze připojení reklam na základě předchozích návštěv na našich a jiných internetových stránkách na internetu. Informace získané pomocí těchto cookies společnost Google přenáší k vyhodnocení na server v USA a zde je ukládá. Přenos údajů ze strany Google třetím stranám probíhá jen na základě zákonných předpisů nebo v rámci zpracování údajů zakázky. Společnost Google nebude v žádném případě vaše údaje spojovat s ostatními údaji zaznamenanými společností Google. 

Používáním našich internetových stránek vyslovujete souhlas se zpracováním údajů shromážděných prostřednictvím společnosti Google shora uvedeným způsobem a za shora uvedeným účelem. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nelze popřípadě v celém rozsahu používat všechny funkce našich internetových stránek. Kromě toho můžete zabránit záznamu údajů vytvořených soubory cookies, které se týkají použití internetových stránek společnosti Google a také zpracování těchto údajů ze strany společnosti Google, pokud si stáhnete a instalujete Browser-Plug-In, který se nachází na níže uvedeném odkazu pod položkou DoubleClick-rozšíření deaktivace. Alternativně můžete soubory cookies Doubleclick deaktivovat na stránce Digital Advertising Alliance na níže uvedeném odkazu.

g) Google reCaptcha

Tato stránka používá k bezpečnostním účelům službu reCaptcha společnosti Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Tato služba určuje, zda zadání na internetovém formuláři provádí lidé nebo probíhá neoprávněně automatizované, strojní zpracování. Přitom je společnosti Google předána vaše dříve zkrácená IP-adresa a popř. další údaje potřebné pro tuto službu. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA zaslána plná adresa a tam je zkrácena. Údaje zprostředkované vašim prohlížečem v rámci služby reCaptcha nejsou spojovány s ostatními údaji společnosti Google. Další informace o směrnicích na ochranu údajů Google viz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Používání databáze GeoLite2 a GeoIP2 pro geolokaci

Online reklama založená na používání, zvaná také cílená, umožňuje reklamním firmám přiřadit uživatele do cílového segmentu pro cílenou reklamu. Díky těmto informacím je možné zobrazit uživateli reklamu odpovídající jeho potřebám. 

Za tímto účelem jsou na našich internetových stránkách pomocí platformy QUISMA Media Platform (QMP), poskytované společností QUISMA GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Mnichov, v anonymní formě shromažďovány a ukládány údaje. Během vaší návštěvy našich internetových stránek se ve vašem počítači uloží cookie. Shromažďují se zde informace o vašich aktivitách na navštívených internetových stránkách (např. brouzdání, navštívené stránky internetových nabídek, kliknutí na reklamní bannery apod.). Z těchto dat se pod pseudonymem vytváří uživatelský profil, z něhož nelze odvodit žádné závěry vztahující se k vaší osobě a který tudíž neumožňuje žádnou osobní identifikaci. 

Během vašich návštěv jiných internetových stránek, jejichž provozovatelé spolupracují se společností QUISMA GmbH nebo s jejími partnery, tak může být dosaženo vašeho cíleného oslovení s odpovídajícím obsahem. 

Shora popsaný postup představuje takzvané opakované cílení, při němž cookie umožňuje pomocí odpovídajících informací anonymní rozeznání vašeho prohlížeče a tím odpovídající zacílení na externích internetových stránkách. 

Další informace o zde uvedených technologiích a o ochraně údajů naleznete v následujícím odkazu: privacy.quisma.com/datenschutz/

Námi pověřená společnost QUISMA GmbH je členem sdružení IAB Europe a zavázala se k dodržování jeho standardů. Na stránkách www.youronlinechoices.com/de/ naleznete další informace o tomto závazku. 

Pomocí tohoto odkazu můžete kdykoliv s účinností do budoucna zakázat shromažďování a ukládání údajů: privacy.quisma.com/cookies/

i) Salesforce Market Cloud

Používáme Salesforce Marketing Cloud pro naší službu informačního bulletinu prostřednictvím e-mailu, pro poskytování tzv. vstupních stránek a k nabízení formulářů, pomocí kterých nás můžete kontaktovat. Pomocí vizualizace, sledování a řízení zákaznických zážitků v reálném čase umožňuje vytvoření tzv. osobní zákaznické cesty. Údaje ze všech různých zdrojů jsou zde shromažďována a spravována na jediné centrální platformě. Salesforce Marketing Cloud je software společnosti salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA v Německu zastoupené společností: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 Mnichov, Německo. Pravidla pro ochranu osobních údajů společnosti Salesforce viz: www.salesforce.com/de/company/privacy/

j) IP API

K IP geolokaci používáme poskytovatele IP API. Pomocí IP-adresy je možné identifikovat geografickou polohu koncového zařízení jako jsou např. laptopy nebo mobilní telefony. Tato služba nám umožňuje nabízet vám portfolio produktů přizpůsobené vaší zemi. IP API je službou společnosti Artia International S.R.L., VAT RO29237219 | Reg. J40/12390/2011, Bucharest, Romania. Pravidla pro ochranu osobních údajů společnosti IP API viz: https://ip-api.com/docs/legal

k) Připojení videí

Youtube

Na této internetové stránce se připojují obsahy Youtube. Youtube je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Aby se při přehrávání videí zabránilo nastavení tzv. tracking cookies, můžete zabránit ukládání souborů cookies pomocí příslušného nastavení vašeho prohlížeče.

Účel a rozsah ukládání údajů a další zpracování a použití údajů ze strany poskytovatele a také vaše příslušná osobní práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí viz upozornění na ochranu údajů www.youtube.com/static.

5. Účelová vazba použití osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou používány jen za tím účelem, za nímž nám byly poskytnuty. ­

6. Právní podklady pro zpracování

Právním podkladem pro použití a ukládání vašich osobních údajů je váš souhlas podle. čl. 7 Nařízení EU o ochraně údajů (EU-DSGVO) a také podle § 13 odst. 2 zákona o prostředcích dálkové komunikace (TMG). Vaše hlavní a uživatelské údaje zpracováváme na základě a podle zadání §§ 14 a 15 TMG, které jsou právní povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. c EU-DSGVO, které podléháme jako provozovatel internetových stránek.

7. Předávání osobních údajů

Na základě používání představených funkcí mají náhled na vaše údaje také místa se sídlem v třetích zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EWR). V těchto zemích je popř. nedostatečná úroveň ochrany údajů, protože chybí rozhodnutí o přiměřenosti komise EU a neexistují žádné jiné vhodné záruky na ochranu vašich osobních údajů. 

Přenos vašich údajů do těchto třetích zemí probíhá na základě vašeho svolení podle čl. 7 EU-DSGVO a § 13 odst. 2 TMG resp. na základě výjimečné skutkové podstaty čl. 49 odst. 1 EU-DS-GVO, které získají platnost při aktivaci příslušné funkce.

Vaše údaje mají k nahlédnutí také spojené podniky z TBDS a také externí poskytovatelé služeb, kteří tyto internetové stránky a s nimi spojené systémy poskytují a technicky provozují. S těmito podniky byly uzavřeny smlouvy na ochranu údajů, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany údajů. 

Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá jen v rámci závazné národní legislativy. 

8. Ukládání a vymazání údajů

Údaje, které mají souvislost s vaší návštěvou naší internetové stránky (viz body 1 a 2 a), jsou ukládány po dobu dvou let, počínajíc od okamžiku otevření naší internetové stránky.

Ostatní osobní údaje jsou ukládány tak dlouho, dokud se samovolně sami neodhlásíte nebo dokud nám nesdělíte, že již dále nechcete používat příslušnou používanou funkci. 

Kromě toho probíhá ukládání jen tehdy, pokud existuje zákonná nebo smluvní povinnost uchování.

9. Vaše práva

Kromě práva na informace o příslušných údajích a oprávnění k vaším údajům máte, pokud tomu nebrání žádná zákonná nařízení, také právo na smazání a zablokování vašich údajů a také právo na odvolání vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů. 

Protože na základě vašeho souhlasu uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje, máte také právo odvolání vašeho uděleného souhlasu. Odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost prováděného zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu až do jeho odvolání.

Pokud je nutné, musíme před zpracováním vašich žádostí ověřit vaši identitu. 

Jsou-li i přes naši veškerou snahu o správnost a aktuálnost uloženy nesprávné údaje, provedeme na základě upozornění jejich opravu.

V případě stížností se můžete obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Bezpečnost

Vaše údaje chrání společnost TBDS pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zabraňují náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření, jako např. šifrování dat, jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

11. Odkazy na internetové stránky jiných dodavatelů

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky jiných dodavatelů. Společnost TBDS se v okamžiku umístění odkazu přesvědčila, že přímo odkazované stránky nemají ilegální obsah. Společnost TBDS však nemá žádný vliv na obsah odkazovaných stránek, ani možnost tyto stránky nepřetržitě kontrolovat. Proto společnost TBDS nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah připojených stránek, které mohly být po umístění odkazu změněny. Tato politika ochrany údajů neplatí pro internetové stránky jiných dodavatelů umístěné v odkazech.

12. Výhrada

Aby společnost TBDS udržela krok s neustálým vývojem internetu, může kdykoliv změnit politiku ochrany údajů v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Stav: červenec 2020. V1.