Popis funkcí služby MAN eManager S

Všeobecné informace

MAN eManager je služba správy nabíjení, která uživateli umožňuje předem plánovat doby odjezdu svých vozidel. Obzvláště při extrémních teplotách a také podle potřeby může být přínosem volitelná předběžná klimatizace (temperování) prostoru pro cestující, jejíž použití předchází snížení zbývajícího dojezdu vozidla z důvodu zapnuté klimatizace. Autobus tak již opustí areál podniku s přiměřenou teplotou prostoru pro cestující.

Ve správě nabíjení může uživatel volit mezi možností okamžitého nabíjení a časovaného nabíjení.

U okamžitého nabíjení vozidlo nabíjí vždy, jakmile je připojeno k nabíjecí stanici a je k dispozici proud. Doba trvání nabíjení vozidla do dosažení 100% stavu nabití baterie po připojení k nabíjecí stanici zobrazuje uživateli přehled v systému RIO.

Při časovaném nabíjení může uživatel podle svého jízdního plánu uložit různé doby odjezdu každého vozidla. Další platná doba odjezdu se přenáší k vozidlu. Je-li vozidlo připojeno k nabíjecí stanici, nabíjení se automaticky spustí v optimálním okamžiku tak, že je do okamžiku odjezdu dosažena připravenost baterie vozidla. Pokud by došlo k připojení vozidla k nabíjecí stanici krátce před okamžikem odjezdu, spustí se nabíjení automaticky, popř. vozidlo nedosáhne do požadovaného okamžiku odjezdu připravenosti k provozu. Mimo jiné se v takovém případě uživateli v přehledu v systému RIO zobrazí nová, zpožděná doba odjezdu. Po ukončení nabíjení se do vozidla přenese další platná doba odjezdu.

Pokud by při okamžitém nebo časovaném nabíjení došlo k závadě při nabíjení a tato informace je vozidlu k dispozici, bude tato informace uživateli zobrazena v systému RIO.

Kromě správy nabíjení jsou uživateli zobrazeny důležité informace o baterii, jako je stav nabíjení (odpojeno, připojeno, nabíjení, nabito, závada, neznámý stav), stav nabití akumulátoru v % a dojezd v km na elektrický proud.

MAN eManager S je v plném rozsahu k dispozici pro MAN Lion’s City E, omezený rozsah funkcí pak nabízí také pro MAN eTGE.

Aby služba vstoupila v platnost, je nutné, aby bylo vozidlo za účelem potřebné konfigurace dostupné přes rádiové spojení.

Přehled funkcí

Po úspěšné aktivaci služby MAN eManager S můžete v závislosti na typu vozidla využívat následující služby MAN eManager S.

Funkčnost / data

Přehled všech elektromobilů (pro které je služba MAN eManager S objednána) vozového parku v tabulce s následujícími informacemi:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Stav nabití akumulátoru / State of Charge (SoC) v %
(frekvence: 5 min)

X

X

Odhadovaný zbývající dojezd v km
(frekvence: 5 min)

X

X

Stav nabití vysokonapěťového akumulátoru podle vozidel k nahlédnutí:

Odpojeno (vozidlo není připojeno k nabíjecí stanici)

X

X

Připojeno (vozidlo je připojeno k nabíjecí stanici)

X

X

Nabíjení (vozidlo je připojeno k nabíjecí stanici a nabíjí se)

X

X

Nabito (vozidlo je připojeno k nabíjecí stanici a je kompletně nabito)

X

X

Závada (vozidlo je připojeno k nabíjecí stanici, došlo k závadě při nabíjení)

X

-

Neznámý (neznámý aktuální stav nabití)

X

X

Zobrazení zbývající doby nabíjení

X

-

Zobrazení uložené a vozidlem potvrzené konfigurace nabíjení

X

-

Zobrazení připravenosti k jízdě po ukončení procesu nabíjení

X

-

Níže uvedené funkce vozidla jsou službou MAN eManager S při příslušné volbě v systému RIO samostatně aktivovány vaším vozidlem:

Nastavení konfigurace nabíjení vysokonapěťového akumulátoru podle vozidel v systému RIO (vozidlo se vždy nabíjí až do stavu nabití baterie = 100 %)

Při výběru režimu nabíjení:

  1. Okamžité nabíjení
    Při této konfiguraci vozidlo nabíjí vždy, pokud je připojeno k nabíjecí stanici a je k dispozici proud
  2. Časové nabíjení
    V této konfiguraci může uživatel vytvořit několik časovačů. Časovač přitom obsahuje nejméně jeden den v týdnu a přesně jednu dobu odjezdu
X-

Při výběru režimu klimatizace:

Pro každé vozidlo může uživatel nastavit předběžnou klimatizaci (temperování) prostoru pro cestující pro okamžité nabíjení (zap./vyp.). Přitom může vozidlo z nabíjecí stanice odebírat vyšší množství energie.

X-

Předpoklad přenosu dat

MAN Lion’s City E

Pokud by se vozidlo nenacházelo ve stavu „Zapalování zap.“ nebo „Nabíjení“, může přijímat novou konfiguraci nabíjení cca každých 60 minut. Po odeslání konfigurace nabíjení k vozidlu tak může trvat až 60 minut, než vozidlo tuto změnu obdrží a odešle zpětné hlášení systému RIO.

Pokud by vozidlo nemělo k dispozici mobilní spojení například z důvodu výpadku sítě, nemůže dojít k přenosu konfigurace nabíjení. Kdykoli a také v tomto případě může uživatel spustit okamžité nabíjení přímo na vozidle.

Informace o stavu nabití baterie a o odhadovaném zbývajícím dojezdu jsou zjišťovány systémem RIO a jsou zobrazovány střídavě po 5 minutách. Všechny další informace, jako je stav nabíjení (odpojeno, připojeno, nabíjení, nabito, závada, neznámý stav), zobrazení připravenosti k provozu a informace o zbývající době nabíjení jsou předávány na základě události do systému RIO, kde se následně zobrazí.

MAN eTGE

Vozidlo předává data, pokud je zapnuto zapalování a je připojeno k mobilní síti.

Technické předpoklady

Chcete-li využívat službu MAN eManager S, musí být vozidla vybavena následujícím způsobem:

MAN Lion’s City E

MAN eTGE

Použití RIO Boxu (jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb)

X

-

VCM (Vehicle Connectivity Manager)

X

-

ePTM (electric Power Train Manager)

X

-

Telematický modul LINK 640 Webfleet

-

X

Vybavení pracoviště uživatele:

  • desktopový počítač (nedodává MAN) s aktuálním operačním systémem a moderním webovým prohlížečem v aktuální verzi.

Stav: 19. 9. 2022