Popis výkonů služby MAN ServiceCare M

Všeobecné informace

Služba MAN ServiceCare M je službou pro nezávislou a proaktivní správu údržby. Tuto službu můžete používat pro svůj kompletní vozový park.

Nezávislá správa údržby vám nabízí maximální flexibilitu. Rozhodněte sami, která data údržby chcete přeposlat smluvnímu servisu MAN a ušetříte tak čas, nebo organizujte data údržby sami.

Proaktivní správa údržby vám předvídavým plánováním a inteligentním propojováním nadcházejících termínů údržby zaručuje neustále prvotřídní údržbu vozidla. To vede k maximální disponibilitě vozidel, zvyšuje hodnotu opětovného prodeje a díky tomu usnadňuje vaši každodenní práci.

V každém případě vám chceme zajistit optimální dostupnost vašeho vozového parku.

Kromě toho máte kdykoli online přehled o stavu údržby, termínech, komponentech, které je zapotřebí opravit, a hlášeních škod (přenos prostřednictvím aplikace MAN Driver) a prostřednictvím e-mailu budete informováni o nastávajících potřebných údržbách. Kromě dat údržby jsou přenášeny údaje o hladině paliva (palivo, kapalina AdBlue, motorový olej a voda do ostřikovačů). Stejně tak se přenáší informace o stavu brzdového obložení a v případě instalovaného systému kontroly tlaku v pneumatikách MAN (TPM) také aktuální tlak v pneumatikách.

Jako informace o údržbě jsou poskytnuty stávající komponenty, jako např. výměna motorového oleje a roční inspekce. V každém případě množství údajů, které se mají přenášet, závisí na konfiguraci vozidla.

Kromě údajů odesílaných z vozidla mohou být zahrnuty a termínově specifikovány ze strany uživatele také individuální komponenty údržby. Tak lze například naplánovat údržbu nástaveb nebo dodatečnou údržbu související se způsobem použití vozidla.

Přehled služeb

Po vložení vozidel vozového parku v prostředí správce RIO do platformy RIO a poté, co byla pro tato vozidla přes Marketplace zakoupena digitální služba MAN ServiceCare M, lze pro různé kategorie vozidel využívat následující funkce MAN ServiceCare M:

Funkčnost/data

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van
(od MR 22)

Vozidlo jiné než MAN / MAN Van (před MR 22) (RIO Box v režimu FMS)

Základní data ve službě MAN ServiceCare

  • Údaje o vozidle
  • Servisní smlouvy
  • Prodloužení záruky
  • Objednávka služeb MAN ServiceCare
  • Přiřazení dílny

X

X

X

Částečně
k dispozici [1]

Zobrazení stavu všech dostupných komponentů údržby

X

X

X

X (FMS Standard) [2]

Zobrazení intervalu najetých kilometrů, resp. data do příští servisní údržby

X

X

X

X (FMS standard)

Nezávislé řízení údržby a oprav. Přeposlání komponentů údržby smluvnímu servisu MAN nebo převzetí koordinace a opravy ve vlastní režii

X

X

X

X

Zobrazení stavů náplní

  • Kapalina AdBlue
  • Motorový olej
  • Palivo
  • Voda do ostřikovačů

X

X

X

Částečně k dispozici [3]

Přiřazený servis obdrží předané chybové kódy (DTC = Diagnostic Trouble Code) včetně druhu chyby a možných indikátorůXXX (varování)Není k dispozici
Zobrazení stavu akumulátoru u elektrobusů MAN (zobrazení v %)Není k dispoziciXNení k dispoziciNení k dispozici

Zobrazení stavů brzdového obložení

X

X

Není k dispozici

Není k dispozici

Zobrazení vzduchu v pneumatikách (s existujícím systémem kontroly tlaku v pneumatikách MAN TPM)

X

X

Není k dispozici

Není k dispozici

Výpis nahlášených škod z aplikace MAN Driver (nahlášené řidičem)

X

X

X 

Není k dispozici 

Zahrnutí komponentů údržby specifických pro daného klienta, včetně termínů

X

X

X

X

Předpoklad přenosu dat

Údaje o údržbě a další údaje o stavu jsou předávány jednou denně a ukládají se v cloudu. Zobrazuje se vždy nejaktuálnější stav. Pro přenos údajů o vozidle je nutné, aby bylo zapnuté zapalování vozidla a aby byl vypnutý motor. Tato podmínka by měla být splněna alespoň na dobu několika sekund, aby mohla proběhnout inicializace řídicích jednotek a tím příslušná detekce signálů. Dále je nutné mobilní spojení mezi RIO vysílačem a platformou.

Technické předpoklady

Chcete-li využívat službu MAN ServiceCare M, musí být vaše vozidla vybavena následujícím způsobem:

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van (od MR 22)

Vozidlo jiné než MAN / MAN Van (před MR 22) (RIO box v režimu FMS)

Použití RIO Boxu / TBM3/OCU3 (jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb)

X

X

X (OCU3)

X

Alternativa:

Vybavení vozidla s PTM Step2 nebo vyšší (PTM – Power Train Manager)

X

Není
k dispozici

Není
k dispozici

X

Chcete-li využívat službu MAN ServiceCare M, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem:

  • Desktopový počítač (nedodává MAN) s aktuálním operačním systémem a moderním webovým prohlížečem v aktuální verzi.

Ostatní

Aby bylo možné službu provést, je v rámci aktivačního procesu nutné, aby uživatel ke každému vozidlu MAN, vybranému pro službu, přiřadil kontaktní osobu vč. kontaktních údajů (na stránkách uživatele) a autorizovaný smluvní servis MAN (servis, který je součásti sítě MAN AfterSales), ve kterém se musí provádět práce údržby. Uživatel může pro každé vozidlo přiřazenou kontaktní osobu vč. kontaktních údajů a smluvní servis MAN upravit, resp. změnit i dodatečně. K jednomu vozidlu MAN lze přiřadit pouze jeden smluvní servis MAN.

Přitom může zákazník vyhledat každý servis, který se nachází v zemi, ve které je k dispozici MAN ServiceCare M. V závislosti na typu vozidla může být výběr smluvních servisů MAN omezen.

V závislosti na typu a konfiguraci vozidla a na příslušném modulu Telematik Board Modul („TBM“) se data nezobrazují, nebo se zobrazují jen omezeně. TBM znamená buď RIO Box, nebo OCU3 Box u MAN Van. Kromě smluvního servisu MAN má příslušná distribuční společnost MAN přístup k datům za účelem zajištění kvality služby MAN ServiceCare M.

MAN ServiceCare je k dispozici v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko, Kypr, Jižní Korea, Spojené království.

[1] Přenesené údaje o vozidle FMS a také přiřazení dílny

[2] Přenesená data údržby FMS

[3] Stávající údaje: kapalina AdBlue, palivo


Stav:


13.10.2023