Popis výkonů služby MAN ServiceCare M

Všeobecné informace

Služba MAN ServiceCare M je službou pro nezávislou a proaktivní správu údržby. Tuto službu můžete používat pro svůj kompletní vozový park.

Nezávislá správa údržby vám nabízí maximální flexibilitu. Rozhodněte sami, která data údržby chcete přeposlat smluvnímu servisu MAN a ušetříte tak čas nebo organizujte data údržby sami. 

Proaktivní správa údržby vám předvídavým plánováním a inteligentním propojováním nadcházejících termínů údržby zaručuje neustále prvotřídní údržbu vozidla. To vede k maximální disponibilitě vozidel, zvyšuje hodnotu opětovného prodeje a díky tomu usnadňuje vaši každodenní práci.

V každém případě vám chceme zajistit optimální dostupnost vašeho vozového parku.

Kromě toho máte kdykoli online přehled o stavu údržby, termínech, komponentech, které je zapotřebí opravit, a hlášeních škod (přenos prostřednictvím aplikace MAN Driver) a prostřednictvím e-mailu budete informováni o nastávajících potřebných údržbách. Kromě dat údržby jsou přenášeny údaje o hladině paliva (palivo, kapalina AdBlue, motorový olej a voda do ostřikovačů). Stejně tak se přenáší informace o stavu brzdového obložení a v případě instalovaného systému kontroly tlaku v pneumatikách MAN (TPM) také aktuální tlak v pneumatikách.

Jako informace o údržbě jsou poskytnuty stávající komponenty jako např. výměna motorového oleje a roční inspekce. V každém případě závisí množství údajů, jež se mají přenášet, na konfiguraci vozidla.

Kromě údajů odesílaných z vozidla mohou být zahrnuty a termínově specifikovány ze strany uživatele také individuální komponenty údržby. Tak lze například naplánovat údržbu nástaveb nebo dodatečnou údržbu související se způsobem použití vozidla.

Přehled funkcí

Po vložení vozidel vozového parku v prostředí správce RIO do platformy RIO a poté, co byla pro tato vozidla přes Marketplace zakoupena digitální služba MAN ServiceCare M, lze pro různé kategorie vozidel využívat následující funkce MAN ServiceCare M:

Funkčnost / data

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van

Vozidlo jiné značky než MAN (RIO Box v režimu FMS)

Základní data ve službě MAN ServiceCare

 • Údaje o vozidle
 • Servisní smlouvy
 • Prodloužení záruky
 • Objednávka služeb MAN ServiceCare
 • Přiřazení dílny

X

X

Částečně
k dispozici

Částečně
k dispozici [1]

Zobrazení stavu všech dostupných komponentů údržby

X

X

X (FMS standard)

X (FMS Standard) [2]

Zobrazení intervalu najetých kilometrů resp. data do příští servisní údržby

X

X

X (FMS standard)

X (FMS standard)

Nezávislá správa údržby a oprav. Přeposlání komponentů údržby smluvnímu servisu MAN nebo převzetí koordinace a opravy ve vlastní režii

X

X

Částečně k dispozici

X

Zobrazení stavů náplní

 • Kapalina AdBlue
 • Motorový olej
 • Palivo
 • Voda do ostřikovačů

X

X

Částečně k dispozici [3]

Zobrazení stavů brzdového obložení

X

X

Není k dispozici

Není k dispozici

Zobrazení vzduchu v pneumatikách (s existujícím systémem kontroly tlaku v pneumatikách MAN TPM)

X

X

Výpis nahlášených škod z aplikace MAN Driver (nahlášené řidičem)

X

Není
k dispozici

Zahrnutí komponentů údržby specifických pro daného klienta, včetně termínů

X

X

X

X

U nákladních vozidel s modulem Telematik Bord Modul 2 (TBM2) musí být navíc aktivován produkt „MAN Bridge“, v porovnání s RIO Box může dojít k následujícím omezením (viz popis funkcí MAN Bridge):

 • rozdíly v kvalitě dat / dostupnosti dat / chování vysílače
 • Rozdíly ve funkčnosti oproti RIO Box / nemožnost využití budoucího vývoje

Předpoklad přenosu dat

Údaje o údržbě a další údaje o stavu jsou předávány jednou denně a ukládají se v cloudu. Zobrazuje se vždy nejaktuálnější stav. Pro přenos údajů o vozidle je nutné, aby bylo zapnuté zapalování vozidla a aby byl vypnutý motor. Tato podmínka by měla být splněna alespoň na dobu několika sekund, aby mohla proběhnout inicializace řídicích jednotek a tím příslušná detekce signálů. Dále je nutné mobilní spojení mezi RIO vysílačem a platformou.

Technické předpoklady

Chcete-li využívat službu MAN ServiceCare M, musí být vaše vozidla vybavena následujícím způsobem:

 

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van

Vozidlo jiné značky než MAN (RIO Box v režimu FMS)

Použití RIO boxu / TBM3 (jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb)

X

X

X

X

Alternativa

Použití TBM2 s verzí softwaru od 3.2 a aktivované služby MAN Bridge (informace o verzi softwaru TBM2 obdržíte u svého servisního místa MAN

X

Není
k dispozici

Není
k dispozici

X

Chcete-li využívat službu MAN ServiceCare M, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem:

 • desktopový počítač (nedodává MAN) s aktuálním operačním systémem a moderním webovým prohlížečem v aktuální verzi.

Ostatní

V závislosti na typu a konfiguraci vozidla a na příslušném modulu Telematik Bord Modul („TBM“) se data nezobrazují, nebo se zobrazují jen omezeně. Zkratkou TBM se rozumí buď RIO box, nebo u nákladních vozidel rovněž TBM2. Kromě smluvního servisu MAN má příslušná distribuční společnost MAN přístup k datům za účelem zajištění kvality služby MAN ServiceCare M. 

MAN ServiceCare je k dispozici v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.


[1] Přenesené údaje o vozidle FMS a také přiřazení dílny

[2] Přenesená data údržby FMS

[3] Stávající údaje: kapalina AdBlue, palivo


Stav: 19. 9. 2022