Popis výkonů služby MAN ServiceCare S

Všeobecné informace

MAN ServiceCare S je služba pro proaktivní management údržby, který předvídavým plánováním a inteligentním propojováním nadcházejících termínů údržby dbá na to, aby mělo Vaše vozidlo vždy prvotřídní údržbu. To vede k maximální disponibilitě vozidel, zvyšuje hodnotu opětovného prodeje a díky tomu usnadňuje vaši každodenní práci. Jak funguje služba MAN ServiceCare S? Servisní síť, kterou jste si zvolili, vás proaktivně informuje o potřebě údržby a společně s vámi sladí termín. Díky inteligentnímu propojení si může servisní síť kdykoli zobrazit stav vašeho vozidla a postarat se o vše nezávisle na tom, kde se vaše vozidlo MAN nachází. To šetří administrativní výdaje na straně jedné a snižuje neplánované doby odstávky na straně druhé, což zajišťuje optimální využití vašeho vozidla. Kromě toho máte kdykoli online přehled o stavu údržby, termínech, komponentech, které je zapotřebí opravit, a hlášeních škod (přenos pomocí aplikace MAN Driver).

Přehled funkcí

Po vložení vozidel vozového parku v prostředí správce RIO do platformy RIO a poté, co byla pro tato vozidla přes Marketplace zakoupena digitální služba MAN ServiceCare S, lze pro různé kategorie vozidel využívat následující funkce MAN ServiceCare S:

Funkčnost / data

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van

Vozidlo jiné značky než MAN (RIO Box v režimu FMS)

Základní data ve službě

MAN ServiceCare

  • Údaje o vozidle
  • Servisní smlouvy
  • Prodloužení záruky
  • Objednávka služeb MAN ServiceCare
  • Přiřazení dílny

X

X

Částečně

k dispozici

Není k dispozici

Zprávy po telefonu/emailu o následujících termínech údržby vašeho vozidla MAN od služby MAN T&B, příp. od vybraného smluvního servisu MAN

X

X

Není k dispozici

Přehled o stavu údržby přihlášených vozidel MAN, jakož i zobrazení příštích naplánovaných termínů údržby vč. opravovaných komponentů

X

X

Není k dispozici

Není k dispozici

Výpis nahlášených škod z aplikace MAN Driver (nahlášené řidičem) včetně předání zvolenému domácímu servisu.

Lze zobrazit nová a archivovaná hlášení

X

Není k dispozici

Přiřazený servis bude informován a obdrží data relevantní pro údržbu,
např. kontaktní údaje zákazníka, identifikační číslo vozidla (VIN), údaje o údržbě, stavy naplnění, tlak v pneumatikách (u výbavy vozidla s kontrolou tlaku v pneumatikách [TPM]), brzdové obložení

X

X

Bude informován přiřazený servis a obdrží zprostředkované záznamy v diagnostické paměti
(DTC = Diagnostic Trouble Code) včetně typu chyby a možných indikátorů

X

X

Přiřazený servis může obstarat komponenty údržby podle individuální potřeby zákazníka a může stanovit termín

X

X

Předpoklad přenosu dat

Údaje o údržbě a další údaje o stavu jsou předávány jednou denně a ukládají se v cloudu. Zobrazuje se vždy nejaktuálnější stav. Pro přenos údajů o vozidle je nutné, aby bylo zapnuté zapalování vozidla a aby byl vypnutý motor. Tato podmínka by měla být splněna alespoň na dobu několika sekund, aby mohla proběhnout inicializace řídicích jednotek a tím příslušná detekce signálů. Dále je nutné mobilní spojení mezi RIO vysílačem a platformou.

Technické předpoklady

Chcete-li využívat službu MAN ServiceCare S, musí být vozidla vybavena následujícím způsobem:

 

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van

Vozidlo jiné značky než MAN (RIO Box v režimu FMS)

Použití RIO boxu / TBM3 (jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb)

X

X

Není k dispozici

X

Alternativa:

Použití TBM2 s verzí softwaru od 3.2 (informace o verzi softwaru TBM2 obdržíte u svého servisního místa MAN)

X

Není k dispozici

X

Vybavení vozidla s PTM Step2 nebo vyšším (PTM – Power Train Manager).

X

X

Chcete-li využívat službu MAN ServiceCare S, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem:

  • Použití terminálu s přístupem na internet, např. počítač (není součástí nabídky RIO) s operačním systémem Windows 7 nebo novějším.
  • Desktopový počítač (nedodává RIO) s aktuálním operačním systémem a moderním webovým prohlížečem v aktuální verzi.

Ostatní

Aby mohly být služby poskytnuty, je v rámci procesu aktivace kromě toho nutné, aby uživatel přiřadil ke každému vozidlu MAN, vybranému pro tuto službu. kontaktní osobu vč. kontaktních údajů (na straně uživatele) a autorizovaný smluvní servis MAN (servis, který je součástí sítě MAN After Sales), ve kterém budou poskytovány práce údržby. Uživatel může i později pro každé vozidlo upravovat nebo měnit přiřazenou kontaktní osobu včetně kontaktních údajů a smluvního servisu MAN. K jednomu vozidlu MAN lze přiřadit jen jeden smluvní servis MAN. Služby MAN ServiceCare S lze poskytovat pouze prostřednictvím smluvních servisů MAN.

Zákazník přitom může vyhledat každý servis, který se nachází v zemi, ve které je k dispozici služba MAN ServiceCare S. V závislosti na typu vozidla může být výběr smluvních servisů MAN omezen.

MAN ServiceCare je k dispozici v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

V závislosti na typu a konfiguraci vozidla a na příslušném modulu Telematik Bord Modul („TBM“) se data nezobrazují, nebo se zobrazují jen omezeně. Zkratkou TBM se rozumí buď RIO box, nebo u nákladních vozidel rovněž TBM2. Kromě smluvního servisu MAN má příslušná distribuční společnost MAN přístup k datům za účelem zajištění kvality služby MAN ServiceCare S.


Stav: 19. 9. 2022