Popis služby Perform

Všeobecné informace

Perform poskytuje zákazníkovi podrobnější přehled o údajích o nasazení vozidla. Patří k tomu další funkce, např. hodnocení řidiče, vyhodnocení rychlostních indexů nebo spotřeby paliva.

Přehled funkcí

Po založení vozidel vozového parku v administrativní oblasti RIO na platformě RIO a poté, co byla pro tato vozidla přes Marketplace zakoupena služba Perform, lze pro následující kategorie vozidel v rámci analýzy využití vozového parku využívat následující funkce Perform:

Funkčnost/data

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van
(RIO Box v režimu FMS)

Vozidlo jiné značky než MAN
(RIO Box v režimu FMS)
[2]

Autokar
(MAN a Neoplan)
MAN InterCity a
MAN City

Předávání aktuálních dat o využití 1× za 15 minut

X

XX

X

X

Doba uložení dat v agregované podobě [1]

X

až 25 měsíců10 dnů

X

X

Hodnocení brzdového pedálu

X

XNení
k dispozici

X

X

Hodnocení plynového pedálu

X

XNení
k dispozici

X

X

Hodnocení overspeed

X

XNení
k dispozici

Není k dispozici

X

Hodnocení decelerace

X

XNení
k dispozici

Není k dispozici

X

Hodnocení regulace rychlosti jízdy (FGR)

X

XNení
k dispozici

X

X

Emise CO2

X

XX

X

X

Průměrná spotřeba při použití

X

XX

X

X

Průměrný dosah spotřeby při použití

X

XX

Není k dispozici

X

Průměrná spotřeba za jízdy

X

XX

X

X

Průměrná spotřeba při stání

X

XX

X

X

Průměrná celková hmotnost

X

Není
k dispozici
X

Není k dispozici

X

Průměrná rychlost

X

XX

X

X

Efektivita

X

Není
k dispozici
Není
k dispozici

Není k dispozici

X

Dny použití

X

XX

X

X

Spotřeba při použití

X

XX

X

X

Ujetá trasa

X

XX

X

X

Doba jízdy

X

XX

X

X

Doba provozu motoru

X

XX

X

X

Prostoj

X

XX

X

X

Analýza vozového parku

X

XČástečně
podporováno

X

X

Jízdní analýza

X

XČástečně
podporováno

X

X

Stažení dat o využití

X

XNení
k dispozici

X

X

Způsob rozmístění

X

X

X

X

Způsob použití

X

X

X

X

Doprava

X

X

X

X

Výškový profil

X

X

X

X

 

V rámci zpracování tabulkového zobrazení informací platí následující:

 • Osobní údaje vztahující se ke stylu jízdy řidiče (jméno řidiče a ID karty řidiče) jsou ukládány a zpracovány pro různé kategorie hodnocení a stanovena dílčí hodnocení a celková hodnocení.
 • Dílčí hodnocení pro
  • jízdu v režimu decelerace
  • používání brzdových systémů
  • jízdu s nehospodárnou rychlostí
  • použití plynového pedálu, resp. kickdown
  • použití regulace rychlosti jízdy
 • Lze porovnat různé styly jízdy řidiče (částečné hodnocení nebo celkové hodnocení).
 • Data jsou zobrazena v rozhraní frontend a mohou být exportována, resp. vytištěna jako soubor Microsoft Excel nebo Adobe PDF.
 • Předdefinované zprávy (reporty) mohou být generovány s časováním a manuálně. Pro aktuální a historické zprávy je k dispozici možnost stažení.
 • Hodnocení lze řidiči pro nasazení ve vozidlech MAN zpřístupnit pomocí aplikace „MAN DriverApp“; za tímto účelem musí pozvat správce vozového parku, který se musí zaregistrovat na platformě RIO a nainstalovat odpovídající mobilní aplikaci do mobilního telefonu
 • U vozidel non-MAN („FMS-Truck“) musí být k dispozici tzv. „FMS rozhraní“ (Fleet Management System) a musí být aktivováno podle „Návodu dovybavení RIO Box (TBM 3)“. Podrobnosti o FMS viz webová stránka www.fms-standard.com.
 • Hodnocení (částečné a celkové hodnocení) a způsob rozmístění jsou vlastními řešeními firmy MAN, a proto nejsou standardizovány. Hodnocení a způsob rozmístění tak nelze porovnávat s analýzou využití jiných výrobců.
 • Hodnocení řidiče a způsob rozmístění mohou zobrazit jen jednu tendenci a jsou částečně subjektivní
 • Podmínky používání, a tím i způsob rozmístění závisí mimo jiné na kvalitě/dostupnosti dat externí firmy a mohou se v jednotlivých regionech lišit.
 • Ne všechny relevantní rámcové podmínky, jako např. typ vozidla, povětrnostní podmínky nebo valivý odpor a odpor vzduchu, budou zohledněny.

 

Technické předpoklady

MAN Truck

MAN Bus

MAN Van

Vozidlo jiné značky než MAN (RIO Box v režimu FMS)

Autokar
(MAN a Neoplan)
MAN InterCity a
MAN City

Použití RIO boxu (jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb).

X

X

X

X

X

Pro analýzu výkonu na bázi řidiče: vestavěný, digitální tachograf

X

XSlužba není pro tuto
kategorii vozidla k dispozici

X

X

Chcete-li využívat službu Perform, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem:

 • desktopový počítač (nedodává MAN) s aktuálním operačním systémem a moderním webovým prohlížečem v aktuální verzi.

Ostatní

 • Služba Perform ukládá údaje o vozidle od okamžiku poslední aktivace služby. Pokud je služba dočasně deaktivována a poté opět aktivována, budou údaje k dispozici pouze od okamžiku nové aktivace.
 • Hodnocení řidiče vyžaduje jednoznačné přiřazení vozidla k řidiči, k tomu je třeba:
  • Hodnocený řidič musí být přihlášen pomocí karty řidiče od okamžiku zahájení hodnocení („karta zasunuta“).
  • Na konci vyhodnocovacího období musí hodnocený řidič správně odhlásit kartu řidiče („karta vytažena“).
  • Při přihlášení a odhlášení se ujistěte, že je zapnuté zapalování vozidla a že RIO Box je v pohotovosti, dále musí být navázáno mobilní bezdrátové spojení mezi RIO Boxem a portálem. Tato podmínka je signalizována trvale zelenou světelnou diodou.
 • U vozidel FMS: V závislosti na výrobci vozidla, typu modelu, vybavení a konfiguraci vozidla nejsou případně signály rozhraní FMS potřebné k analýze zcela nebo částečně přenášeny; v takovém případě může dojít k omezení při určení částečného nebo celkového ohodnocení; před objednávkou kontaktujte svou kontaktní osobu na adrese aftersales@rio.cloud.

[1] Data jsou k dispozici pro měsíční vyhodnocení.

[2] Pro vozidla FMS: V závislosti na výrobci vozidla, typu modelu, vybavení a konfiguraci vozidla nejsou případně signály rozhraní FMS potřebné k analýze zcela nebo částečně přenášeny; v takovém případě může dojít k omezení při určení částečného nebo celkového ohodnocení.


Stav: 19. 9. 2022