Popis funkce Timed

Všeobecné informace

Timed je placený servis pro disponenty a managery vozového parku, kteří chtějí mít v reálném čase přehled o aktivitách svých řidičů, jako jsou doby jízdy a klidu. Snadněji je tak možné zajistit efektivní plánování zakázek a jízd, a je tak možné zabránit drahým proviněním při nedodržení doby řízení.

Přehled funkcí

Po vložení vozidel vozového parku v prostředí správce RIO do platformy RIO a poté, co byla pro tato vozidla přes Marketplace zakoupena služba Timed, lze pro různé kategorie vozidel využívat následující funkce Timed:

Funkčnost/data

Nákladní automobil MAN

MAN autobus

MAN Transporter

Non MAN značka (RIO Box v režimu FMS)

Zobrazení aktivit řidiče

  • Řízení
  • Klid nebo přestávka
  • Připravenost
  • Práce

X

X

X

X

Přenos aktivity řidiče jednou za minutu

X

X

X

X

Zobrazení doby řízení řidiče za den, týden a dva týdny

X

X

X

X

Uložení a zobrazení aktivit řidiče až po max. 90 dní

X

X

X

X

Poskytnutí údajů o rozhraní třetím systémům (pokud jsou připojeny)

X

X

X

X

Technické předpoklady

Chcete-li využívat službu Timed, musí být vozidla vybavena následujícím způsobem:

Nákladní automobil MAN

MAN autobus

MAN Transporter

Non MAN značka (RIO Box v režimu FMS)

Použití RIO Boxu (jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb)

X

X

X

X

Použití digitálního tachografu společnosti Continental VDO nebo Stoneridge (není součástí nabídky MAN) s možností uzamčení ze strany dané firmy pomocí karty podniku

X

X

X

X

Použití karty řidiče

X

X

X

X

Servis je kompatibilní s tachografy Continental VDO od verze DTCO 2.0 (zobrazení zbývajících dob řízení je však možné až od verze tachografu DTCO 2.1)

Servis je kompatibilní s tachografy Stoneridge od verze SE5000 7.4 (zobrazení zbývajících dob řízení je však možné až od verze tachografu SE5000 7.6)

Chcete-li využívat službu Timed, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem:

  • Desktopový počítač (neposkytuje společnost RIO) s aktuálním operačním systémem a moderním webovým prohlížečem v aktuální verzi.

Ostatní

Aby bylo možné použití služby Timed v plném rozsahu, doporučujeme tachografy Continental VDO od verze DTCO 2.1 a tachografy Stoneridge od verze SE5000 7.6. U starších modelů může být omezen rozsah signálu


Stav: 19. 9. 2022